Overzicht van de reizen die de “Henriëtta” maakte met J.R. Brouwer

terug

1867. Vertrokken naar Padang onder bevel van Kapt. J.R.Brouwer 5 Mei, aldaar aangekomen 31 Augustus, vertrokken 28 October, Texel binnen gekomen 4 Februari. (zie hier een verslag van deze reis)

1868. Vertrokken naar Padang 10 Augustus, aldaar aangekomen 2 December, vertrokken naar Batavia 2 February, aldaar aangekomen 15de, vertrokken 12 Maart, Texel binnen gekomen 10 July.

1869. Vertrokken naar Padang 2 December, aldaar aangekomen 10 Maart, vertrokken naar Batavia, 15 April, aldaar aangekomen 22de, vertrokken naar Tjilatjap 3 Mei, aldaar aangekomen 17de, vertrokken den 6 Juny, Texel binnen gekomen 1 October 1870.

1870. Vertrokken naar Padang 21 December, aldaar aangekomen 22 April, vertrokken 1 Juny, binnen gekomen 2 October.

1872. Vertrokken naar Padang 4 Juny, aldaar aangekomen 21 October, vertrokken 27 November, Texel Binnen gekomen 13 Maart 1873.

1873. Vertrokken naar Padang 27 October, aldaar aangekomen 7 Maart, te Soerabaya 20 April, te Tjilatjap den 5 July, vertrokken 7 Augustus, Texel binnen gekomen 28 November 1874.

1875. Vertrokken naar Singapore 9 April, aldaar aangekomen 13 Augustus, vertrokken 6 September, te Soerabaya aangekomen 14 October, te Passarouan 22de, van daar vertrokken 13 November, Texel binnen gekomen 28 February 1876.

1876. Vertrokken naar Samarang onder bevel van Kapt. S.J.Seinstra 15 December, aldaar aangekomen den 29 April, vertrokken van Batavia 3 July, Texel binnen gekomen 21 October.

bron

StamSite