Terug naar Nicolaas Stam (*1776)

Johannes Stam (*1801)

Genealogisch en biologisch bekeken raak ik een beetje in de war. We stammen, als het allemaal klopt, rechtstreeks af van Nicolaas, maar niet van zijn vrouw Hanna Both. Maar met hun kinderen zijn we toch voor de helft verwant in een diep verleden.
Hetzelfde geldt voor Hendrika Broeks: dat is een rechtstreekse voorouder, en ook de kinderen die zij verder kreeg liepen dus ergens met dezelfde genen rond. Want Hendrika trouwde eind April 1802 met een andere militair: Diederikus Ferdinandus (Derk) Stammers.

Dus ik neem aan dat Nicolaas een paar maanden na de doop van zijn kind in Den Haag, halverwege 1801 terug is gekeerd naar Amersfoort, naar zijn Johanna in de Bredestraat, om zich daar verder aan zijn gezin te wijden. Hendrika Broeks zocht en vond een nieuwe kostganger in de persoon van de sergeant-majoor bij het bataljon 8e afd. infanterie Diederikus Ferdinandus (Derk) Stammers. Ook met hem deelde ze het bed en vervolgens trouwden ze in april 1802. Met hem zou Hendrika in totaal vijf kinderen krijgen, de laatste twee in Deventer, waar zij 15 mrt 1836 overleed. Een rommelige tijd.

De vraag is nu: wat gebeurde er met baby Johannes Stam? Hij ging niet mee met zijn verwekker naar Amersfoort. En hij is ook niet meegegaan naar Deventer met zijn moeder en haar sergeant-majoor. De drie kinderen die Hendrika Broeks in Den Haag kreeg met Derk Stammers zijn met dat echtpaar meeverhuisd, maar vermoedelijk hebben ze Johannes (Jan) Stam daar achtergelaten, en is hij groot gebracht door iemand in de naaste kring van Hendrika Broeks.

Rob van Koert schreef me hierover: Hendrika is tussen 1806 en 1815 met haar gezin naar Deventer vertrokken. Misschien heeft zij tot de verhuizing ook aan de Uilebomen gewoond, samen met haar moeder Elisabeth Wijsman die daar in 1816 overleed. Ook haar oudste zus Johanna Gerritje woonde daar met haar gezin. Misschien heeft ook zij een bijdrage geleverd aan de opvoeding van “onze Jan”. De andere zussen van Hendrika zijn allemaal vrij jong overleden en dus voordat zij van enige betekenis voor Jan konden zijn. Ik heb het idee dat de grootmoeder de eerste jaren voor haar rekening heeft genomen en daarna vanaf 1816 zijn tante Johanna Gerritje, maar het is maar een veronderstelling, gebaseerd op het feit dat zij allen in dezelfde straat woonden. De bevolkingregisters in Den Haag beginnen jammer genoeg pas in 1830, Jan is dan al lang getrouwd. Op zijn doopbewijs staat trouwens als ouders: Nicolaas Stam en Hendrika Broeks, verder niets.

In ieder geval duikt hij voor ons weer op als hij trouwt met de weduwe Alida Johanna Greebe. Zij was eerder gehuwd, in 1821, met Johannes de Nennie, Geb. 06 jan 1801 te Den Haag, ovl.26 nov 1822 te Den Haag aan pleuritis (longontsteking).

 

huwelijks akte Johannes Stam

 

In de huwelijksakte staat onder meer

“Johannes Hendrik Stam, jongman, oud drie en twintig jaren, geboren alhier, [etc. etc.], meerderjarige zoon van Nicolaas Stam en van Hendrica Broeks, beiden afwezend” etc. etc. en vervolgens:
“De bruidegom heeft ons met solemnischen eede verklaard, dat zijne ouders sedert een geruimen tijd afwezend zijn en onbewust te zijn van derzelver verblijf, zoo wel als van de laatste woonplaats en die van het overlijden zijner grootouders en de getuigen alhier tegenwoordig hebben ons hetzelve met solemnischen eede bevestigd.”

Hij kon zich dus nauwelijks legitimeren, en blijkbaar waren zijn moeder en zijn verwekker sinds lang uit zijn gezichtsveld verdwenen. In zijn huwelijk met Alida komen er 11 kinderen dus zo werd er een ruime basis gelegd voor ons als nakomelingen.

StamSite