Terug naar Albert Jans Pool (*1774)

Anna Westermolen (*1748)

Anna Westermolen‏‎, dochter van Albert Joestens Westermolen en Meike Geerts, werd gedoopt op ‎22 sep 1748 te Wittewierum; zij werd begraven 9 jan 1782 Appingedam, 33 jaar oud.
Ondertrouwd ‎2 juli 1773 te Wittewierum
Gehuwd ‎18 juli 1773 te Zeerijp,
met
Jan Roelfs Pool‏‎, zoon van Roelf Roelfs Pool en Aeltjen Jans.
Hij was geboren ‎± 1750, en hij werd begraven op ‎30 mei 1785 te Appingedam (ongeveer 35 jaar oud); beroep(en): koopman, kastelein

In het huwelijkscontract van Jan Roelfs Pool en Anna Westermolen werden de volgende getuigen bij de bruid genoemd:

Brd: Maijke Geerts eerst weduwe Ludolphij nu weduwe Westermolen volle moeder, Engelina Westermolen volle zuster, Albert Westermolen volle broer, luitenant J. van Ludolphij en M. J. Broekhuis aang. neef en nicht.

Dat bracht de volgende gezinssamenstelling dichterbij:

het linker huis midden op de foto is het geboortehuis van Anna Westermolen

Albert Joestens Westermolen, ged. 20 jan 1715 te Westerlee, ovl. 18 nov 1749 te Wittewierum, ongeveer 34 jaar.
Beroep(en): collator op het Ooster Nieland, zoon van Joest Joestens en Anneke Alberts.
Ondertrouwd 02 apr 1746 te Groningen, gehuwd 19 mei 1746 te Wittewierum.

De bruid is: Meike Geerts , geb. ± 1709, “van Farmsum” (1728), ovl. ± 1781, ongeveer 72 jaar. Beroep(en): commissarische tot Windeweer, dochter van Geert Geerts en Engeltje Amelings
(Zij was eerder gehuwd met: Jacob Johannes Ludolphi; met hem had zij al zes kinderen gekregen)
Met Albert kreeg Meike nog 3 kinderen:

1. Engelina Westermolen, Ged. 14 mei 1747 te Lellens
2. Anna Westermolen Geb. te Winneweer, ged. sep 1748 te Wittewierum, begr. ‎09 jan 1782 Appingedam
3. Albert Westermolen, ged. 25 dec 1749 te Wittewierum, (geboren na het overlijden van zijn vader en “dus” naar hem vernoemd), ovl. okt 1802 te Winneweer, ongeveer 52 jaar. Beroep(en): commissaris en logementhouder te Winneweer

Hierbij zijn we aangeland bij een knooppunt van huwelijken van tamelijk welgestelde en wellicht invloedrijke mensen in de omgeving Appingedam en Groningen. Meike Geerts was, zoals gezegd, eerder gehuwd met een Ludolphi, maar ook die was eerder gehuwd geweest, namelijk met: Anna Carssiens Tromp. Het resultaat was dus een kleine elite met geld en bezittingen, en Jan Roelfs Pool had het geluk hier door zijn huwelijk met Anna Westermolen, bij te kunnen aansluiten.

2 Juli 1782

Groninger Courant 2 Juli 1782

Anna Westermolen werd geboren in het huis dat nu bekend staat als Café Winneweer. Nu is het een café restaurant, en in de tijd van Anna en haar ouders ook al. Maar toen was het bovendien een herberg en een tolhuis. De vorm van het huis is in al die eeuwen niet veranderd, en met die uitbouw naar de straat is dat typisch voor een tolhuis of tolhek.

Voor zo’n tolhek kon jaarlijks worden ingeschreven. Dat kostte geld om te pachten, maar er kwamen vervolgens ook inkomsten van, opgeleverd door de passanten over de weg en het water. Die pacht was een gok. Het kon soms zijn dat er geld bij moest, gezien onderstaande tekst, waarin een verzoek wordt gedaan tot schadevergoeding (dédommagement).
Bron: “Handelingen van de Representanten van het volk van Stad en Lande, alles gaande van den 1 Juli tot het einde van December 1796, vierde deel“:

tolhek

Meike Geerts, de moeder van Anna, was door haar eerdere huwelijk, met Jacob Johannes Ludolphi, in bezit gekomen van de herberg in Winneweer:

Vll (Veendam) fol.535, den 3 oktober 1721. dr. C.K. van Luidolphi x Margareta Dijcker, mede Anna Sophia Luidolphi, weduwe van de boekhouder Fred. Lubberts, als ook de commissaris Johannes Jacobus Luidolphi x Anna Karstjens, maken een deling van een behuizing en schuur te Winneweer, zoals nagelaten door hun vader commissaris Luidolphi, en door Johannes Jacobus Luidolphi en zijn vrouw wordende bewoond en gebruikt. Laatstgenoemden behouden het huis en de schuur waartoe ook behoren de koe en het karnhuis zoals lijftochtswijze worden gebruikt door de weduwe van commissaris Luidolphi, mede word an de behuisinge gehegt de snikkevaardersstal met desselvs annex, soals deselve jaren herwaarts hebben gebruikt. Ten noorden Klaas Ottes, als meier, ten oosten de weg, ten zuiden ’t Damsterdiep, ten westen de behuizing en plaats. Getuigen: de koopman Jan Crol en Hindrik Arents.

handtekening abeltje dijkhuizenDaar trok dus haar tweede man, Albert Westermolen, bij in. Toen het tijd werd om de boel over te dragen, omdat Meike te oud werd om de herberg te runnen (haar man Albert was al overleden), werd deze verkocht aan de jongere broer van Anna: Albert Westermolen, gehuwd met Abeltje Jans Dijkhuizen. Van die transactie zijn documenten bewaard gebleven.

Koopacten:
Winneweer:17-5-1781: Maike Geerts, laatst weduwe van Albert Westermolen, benevens Johanna Ludolphi, Gerardus Ludolphi, Hindrik Ludolphi en Jacomina Ludolphi en Jan Sinnige Damste verkopen de behuizing, een herberg “Windeweer” genaamd met tuinen, hoven en cingels met de beklemming van 12 grasen land door de raadsheer J. van Iddekinge gebruikt voor 13000 gl. Opschieters: Johanna Catharina Cock, wed. van wijlen Heer Hooftman S.H. van Iddekinge.

Albert Westermolen en Abeltje Jans Dijkhuis tekenen vijf schuldbekentenissen (aan de kinderen uit het eerste huwelijk van Meike, en aan Meike zelf die daarmee haar pensioen geregeld had):

17-5-1781: Albert Westermolen en Abeltje Jans Dijkhuis zijn schuldig aan haar moeder Maike Geerts 1600 Car. gl. wegens een verkochte behuizing “Windeweer” met de beklemming van 12 grasen land. Zij zullen jaarlijks aan Maike Geerts haar leven lang rente moeten betalen, nl. 3 gl. 10 st. per honderd.
17-5-1781: Albert Westermolen en Abeltje Jans Dijkhuis zijn schuldig aan Jan Luidolphi en Annegien van der Tuuk 1600 Car. gl. wegens een verkochte behuizing “Windeweer”.
17-5-1781: Albert Westermolen en Abeltje Jans Dijkhuis zijn schuldig aan Gerardus Ludolphi en Catharina Onnes 1600 Car. gl. wegens verkochte behuizing “Windeweer”
17-5-1781: Albert Westermolen en Abeltje Jans Dijkhuis zijn schuldig aan Hindrik Ludolphi en Anna Cerkera 1600 Car. gl. voor een verkochte behuizing te “Windeweer
17-5-1781: Albert Westermolen en Abeltje Jans Dijkhuis zijn schuldig aan Jan Sinnige Damste 1600 Car. gl wegens een verkochte herberg “Windeweer”

Al eerder dat jaar was dit document opgesteld, en daarmee was Anna “uitgekocht”:
Rechtstoel Appingedam.
Testament: 31-1-1781.
Mayke Geerts, wed. wijlen Albert Westermolen ter ener en Anna Westermolen en Jan Roelfs Pool. Eerste comparant krijgt de hele inboedel, de tweede comparant krijgt 3000 gl. Albert Westermolen is volle broer van 2de comparant. Jan Ludolphi, Geert Luidolphi, Hindrik Luidolphi, J.S. Damsté gaan accoord.

maar helaas, Anna overleed al een jaar later

maar helaas, Anna overleed al een jaar later

Hoe het verder ging….

StamSite