Over Marcelis Meijs

 Wat was zijn relatie met Johanna van Aar? Vermoedelijk een vertrouwde buurjongen/buurman.
In 1792, de datum van de verkoop, was Marcelis 36 jaar oud en Johanna 72. Marcelis was toen ongehuwd.

Marcelis Meijs was gedoopt
op 28-07-1756 te Macharen als zoon van Petrus Meijs en Uda Custers. De pastoor noteerde dat hij was geboren geboren 19:00u en de getuigen waren Jacobus van Bergen en Everdina Custers. Bijzonderheden: 2e getuige wist van niets.

De ouders van Marcelis waren dus Petrus en Uda. Zij kregen meer kinderen tijdens hun huwelijk maar die laat ik hier buiten beschouwing.
Petrus Meijs was gedoopt te Macharen 24-11-1714 als zoon van Carolus Meijs en Anna NN

Carolus Meijs en Anna Ackermans waren getrouwd op 17-05-1712 te Macharen
Carolus Meijs werd begraven 09-04-1742 te Macharen
Anna N.N. weduwe van Carolus Meijs werd begraven 16-04-1743 te Macharen

Ida Joannis Keusters was gedoopt te Oss op 27-08-1721 als dochter van Joannes Keusters en Cornelia van Overbeeck

Petrus en Uda trouwden op 23-08-1750 te Oss:

https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/10678361
https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/67587490

Uit dit huwelijk kwam Marcelis dus voort.
Zijn ouders overleden:
Petrus Meijs is overleden op 27-02-1764 te Macharen en Ida (of Uda) NN overleed te Macharen op 29-04-1789 als weduwe van Petrus Meijs.

27-01-1773
50 Jan Jacobusse van Schadewijck verklaart te hebben verkocht en te vesten aan Mattheus de Groot huis en hof te Macharen op de Drie Woorden, enerzijds Jan de Rover, anderzijds de weduwe Peter Meijis, ene eind de Hooge en ander eind de Leege Straat.
https://proxy.archieven.nl/235/89202D9FB2B6472795F927C70BF6CCB0

03-07-1775
105 Mattheus de Groot weduwnaar Elisabeth van der Meir, nu gehuwd met Hester Sas, inwoner Macharen ter eenre en Henricus van der Meir en Marcellus van Boxtel, inwoners Uden als bloedmomboiren over Jan Hendrick onm. kind van Mattheus de Groot en Elisabeth van der Meir in eerste huwelijk ter andere zijde. Mattheus de Groot verklaart dat bij de huwelijkse voorwaarden voor 2e huwelijk is bedongen dat zijn kind zijn moederlijk deel vooraf uit scheiding of deling zou krijgen. Daarom heeft hij voor de momboiren een boedelinventaris laten opmaken. De boedel is bezwaard met schuld van F 500,– tbv het Klooster Bethlehem te Haaren, schuld van F 200,– tbv de erfgenamen A.G Biedijcke, schuld van F 400,– tbv de erfgenamen Juffr. M.A. van Osch, schuld van F 300,– tbv Juffr. Elisabeth de Laure getrouwd Maas te Uden, schuld van F 200,– tbv tijdelijke pastoor of kerk te Oijen, schuld van F 900,– tbv Uwen van Uden, schuld van F 100,– tbv de kinderen Jan van der Meir te Uden en schuld van F 40,– tbv de kerk van Macharen. Tezamen F 2640,– plus nog diverse schulden van F 800,– en kapitaal van F 125,– op land onder Litthoijen. Om de boedel te zuiveren wordt een perceel land verkocht nl. Lijsken van de Graafscamp te Macharen. Een aantal schulden zijn reeds voldaan. Eerste lot: Mattheus de Groot. Hij krijgt de gerede goederen en inboedel, getaxeerd op F 500,–. Huis en hof te Macharen op de Drie Woord, enerzijds Jan de Reuver, anderzijds de weduwe Peter Meijis, beide einden de gemene straat. Nog land genaamd de Hengst, enerzijds de sluisgraaf, anderzijds de weduwe en kinderen Gijsbert van Oijen ea. een eind de Maasdijk, ander eind de Vluijren. Hij neemt ook schuld op zich van F 900,– tbv Uwen van Unen en overige schulden. Tweede lot: het onm. kind Jan Hendrick. Drie mergen zaai- en weiland te Macharen genaamd op het Sand of de Bulck, enerzijds Iven van Unen, anderzijds de erfgenamen Peter Arnoldusse, een eind de weduwe en kinderen Sepert van Lent, ander eind de sluisgraaf.
https://proxy.archieven.nl/235/53EAE50A56334372A7306256A3C2E676

23-12-1789
123 In een verzoek aan de drossaard van graafschap Megen geven Carel, Marcelis en Johanna Meijs, laatstgenoemde gehuwd met Gosewinis Gossens, kinderen van wijlen Peter Meijs en Ida Custers, alsmede Jacobus van Bergen, oom en gewezen voogd over genoemde kinderen en voogd over Maria Anna Meijs, te kennen dat hun zus Maria Anna Meijs wegens haar zwakke fysieke en geestelijke gezondheid blijvend niet in staat is zelf op te komen voor haar aandeel in de boedelverdeling van haar overleden ouders alsmede de administratie en het behoorlijk onderhoud hiervan te verzorgen. In verband met deze omstandigheid en de schade die verzoekers hiervan ondervinden vragen zij de drossaard 2 curatoren te benoemen die van rechtswege de belangen van Maria Anna Meijis met betrekking tot haar persoon en goederen zullen behartigen onder de voorwaarden van ’s-lands rechten en de voorwaarden die de drossaard nodig acht. Na beoordeling van dit verzoek belast de drossaard Jacobus van Bergen, oom en voogd over Maria Anna Meijs, en haar broer, Carel Meijs, met het curatorschap. Zij hebben deze functie aanvaard. Volgens ’s-lands rechten en de instructies van de Rigterbode moeten zij de administratie voorzien met behoorlijke aantekeningen en bewijzen en hun beheerverslagen indienen ter registratie.
bron: https://proxy.archieven.nl/235/60FDDEC7BCEB43639D7B95A656A47522

Marcelis werd gearresteerd (Erp 07-11-1797):

Marcelis Meijs te Maggeren bij Megen en Adriaan Gerit van Schijndel te Erp beide als aangestelde voogden over de twee onmondige kinderen van Peeter Nooijen en Maria Gijsbert Kusters, ter eener zijde, en Catharina Habraken de laatst nagelaten weduwe van Peeter Nooijen voorschreven, bij wie hij een kind verwekt heeft wat nog in leven is, wonende te Erp, ter andere zijde, over het togtrecht van de goederen, door Peeter Nooijen nagelaten en verkregen van zijn eerste vrouw Maria Gijsbert Kusters en van haar vader Gijsbert Kusters, gepasseerd voor notaris van der Meer te Oss, waarin die goederen in deling gespecificeerd staan, opgemaakt voor de schepenen van Oss. Om een einde te maken aan krakeel heeft de voornoemde Catharina Habraken de weduwe van Peeter Nooijen, Marcelis Meijs voornoemd door de vorster van Erp laten arresteren, die nu nog in arrest is zonder enige voortzetting van proceduren. Zij zijn nu voor de schepenen van Erp overeengekomen dat de voornoemde voogden alle papieren, bewijzen en adviezen aan een advocaat zullen gegeven om dan vervolgens daarvan een schriftelijk advies te geven. Ook de andere partij zal al haar papieren, bewijzen en adviezen aan een advocaat moeten geven, om dan vervolgens daarvan een schriftelijk advies te geven, en zullen de partijen zich alleen via hun advocaten, die door ons benoemd zijn oa. P. Losecaat en B.Storm gehouden zijn, om zodoende via hen een uitspraak te doen van onpartijdigheid. Omdat de eerst genoemde zijn papieren zo niet bij elkander kan krijgen is er besloten om hem uit zijn arrest te ontslaan.
Bron: https://proxy.archieven.nl/235/4E027ACBB5BE4C1094E6E292A285CFBE

Hij trouwde op 07-10-1798 te Heesch met Johanna Peeter Ruijs, geboren te Heesch.
bron: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/102098432

– 25 februari 1803: Op verzoek van Marcelis Meijs hebben schepenen, officier en secretaris van Heesch zich begeven naar zijn woonhuis dat hij onlangs heeft gekocht van A. de Louw en bevonden hebben dat de zolders en het dak kapot was, de pannen los lagen, deuren en vensters gedeeltelijk kapot en gedeeltelijk on-sluitbaar waren, de glazen kapot en de pomp onbruikbaar, in de vloer waren verscheiden stenen kapot alles moet worden gerepareerd en hersteld om het bewoonbaar te maken. (Bron: RA Heesch, inv. nr. 111, pag. 53)

Marcelis werd begraven op 10-03-1804, 48 jaar oud, te Heesch. Hij was verdronken. Zijn vrouw leefde nog en hij was koster geweest.

 

StamSite