Begrafenis Christiaan van Gurkom 1755

terug

Het begraven van Christiaan van Gorcum op 23 februari 1755 kan best wel eens traumatisch zijn geweest voor zijn zoon en andere naaste familieleden. Niet alleen was het graf op het Oldehoofsterkerkhof voor luiden van zyne bedieninge en hunne familie afgezonderd, maar ook konden pas na langdurig getouwtrek tussen de buren en justitie kistdragers worden geregeld. Bovendien kwam nog eens een uitzonderlijk groot aantal nieuwsgierigen op de begrafenis af.
Bron: Dirk van Gorkum

Link: Leeuwarden – Het definitieve einde van het Oldehoofsterkerkhof (ca. 750-1833)

StamSite