Terug naar Albert Jans Pool (*1774)

Jan Roelfs Pool (*1750)

Het heeft heel wat jaren geduurd tot ik onderstaand huwelijkscontract onder ogen kreeg. De kerkelijke boeken in een aantal plaatsen, waaronder Zeerijp in Groningen waren soms slecht bijgehouden. Uiteindelijk kwam het contract toch boven water en viel alles op zijn plaats.

Huwelijkscontract:
29 jun 1773: Jan Roelfs Pool * Anna Westermolen, beleden te Windeweer Westerkwartier: Ezinge en Hardeweer (735/254, 219),
Jonggezel Jan Roelfs Pool x jonge dochter Anna Westermolen
Brg: Roelf Roelfs Pool vader, advocaat G. W. Nortier als gevolmachtigde van Aeltjen Jans vrouw van genoemde vader, Eelje Roelfs Pool volle zuster.
Brd: Maijke Geerts eerst weduwe Ludolphij nu weduwe Westermolen volle moeder, Engelina Westermolen volle zuster, Albert Westermolen volle broer, luitenant J. van Ludolphij en M. J. Broekhuis aang. neef en nicht.

Bron: Trouwboek Zeerijp 1770-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 581, folio 3
[Jan van Ludolphi was gehuwd met Marchijna Johanna Broekhuis. Jan was een zoon van Christophorus Knauwels van Ludolphi (gehuwd op 21-08-1714 in Groningen) en Margrieta Dijcker van Veendam. Christophorus was een broer van de eerste echtgenoot (Jacob Johannes Ludolphi) van Meike Geerts, Anna’s Moeder.]

Kerk Zeerijp

Jan Roelfs Pool en Anna Westermolen trouwden in de kerk te Zeerijp. Vermoedelijk was het hele gezelschap daar dus gezeten op 18 Juli 1773.
En zo kon ik het gezin van Roelf Roelfs Pool eindelijk reconstrueren.

Hun leven speelde zich af in Appingedam en omgeving. Dat was in die tijd een echte stad en daar kreeg je stadsrechten omdat je er geboren was of omdat je er voor betaalde, zoals Jan Roelfs Pool:

burgerboek Appingedam

burgerboek Appingedam

Hij verkreeg stadsrechten in Appingedam:
De Heer H: Wijchel in qlte als Bouwmeester der Stad Appingedam heeft ten overstaan van de Agtbr: Heeren Borgermeesteren alhier, tot Borger deezer Stad Aangenomen De Coopman Jan Roelefs Pool geboortig van de Zee Rijp in Groninger Land, onder belofte van de Requisita daar toe Staande te voldoen, en heeft den gewoonen Eed gepraesteert.
Gedaan ter vergaderinge van Heeren voorsz: den 19e Maart 1774
H: H Storphuis Borgem:

Bron: Burgerboek van de stad Appingedam (1619-1808)

Die stadsrechten had hij nodig omdat hij, evenals zijn vader, koopman was en in Appingedam wilde handelen (overigens kwam ik hem veelvuldig tegen in oude kranten als kastelein). Dat mocht alleen als je stadsrechten had. Bovendien gingen Jan en Anna een huis kopen in Appingedam:

GrA, RA Fivelingo, inv. no. 36, blz. 66, 21-5-1774, gereg. 24-5-1774
De heer Rudolph Ebels en Aafjen Stenhuis e.l. te Appingedam verkopen aan de coopman Jan Roelefs Pool en vrouw Anna Westermoolen e.l. te Appingedam hun Leege Venne tuschen de Wijrde en Groote Heekt voor agt graasen groen land in twee stukken geleegen, laatst gebruikt door de wed. Bernardus Goldsweer, gelegen ten Noordwesten van Appingedam onder ’t pad naar de Hambrugge en de wierde, ten Z. Hindrik Jacobs Heeringa weduwe en de weg. Prijs 2490 in drie termijnen, de eerste daarvan al voldaan.

GrA, RA Fivelingo, inv. no. 36, blz. 80, 29-8-1774, gereg. 23-9-1774
Vaandrig J. Sibinga en hopman E. Sibinga verkopen aan de coopman Jan Roelefs Pool en diens huisvrouw Anna Westermolen hun behuizing met hof aan de Trekweg in Appingedam, benevens een schuur staande op het Bolwerk aldaar, reeds aanvaard. Belendingen van huis en hof zijn ten N. de weg en Hijke Pieters, de schuur, en Cornellis Tiddens; ten O. ’t Voetpat, en ten Westen ’t posses en eigendom van ’t verkogte, alle haare reeds hebbende of nog te verkrijgene losse en vaste goederen dezelve alle Hooge en Laage Gerigten en de parate reale executie onderwerpende onder afstand van alle exceptien hoe genaamt, doende de Cooperen zulks insgelijks voor de beloofde Jaarlijkse huire en verbind Speciaal daar voor alle het getimmerde in ’t aanhangen van Onsen Stadssegul en Naams Onderschrijvinge van Een Onzer.
Gedaan in Appingedam den 12e Maij 1774.
H. Alstorphius, Borgemeester.

N.B. Het uithangend zegel ontbreekt.

(in Appingedam komend uit de Koningstraat ri Bolwerk is het het huis op de hoek. Bekijk dit met google)

bron: vissen |Rond de Floem

Jan en Anna kochten huis nummer 9

 

Kerk Tjamsweer, hier werden Albert Jans Pool en zijn broer Roelf gedoopt

Vermoedelijk was dit een erg drukke tijd voor Jan Roelfs en Anna, want zij was hoogzwanger. Hun oudste zoon Albert Jans werd in Augustus van dat jaar geboren, en vervolgens gedoopt te Tjamsweer.

Jan en Anna zouden niet oud worden.
Anna Westermolen overleed toen zij 33 jaar was en werd begraven op 9 Januari 1782 te Appingedam.
Jan Roelfs Pool overleed 35 jaar oud en werd begraven te Appingedam op 30 Mei 1785.
Hun kinderen, de jongens Albert en Roelf werden wees toen zij 10 en 9 jaar oud waren. 

link: overige bronnen inzake Jan Roelfs Pool

 

StamSite