over Antonius Smits en de weduwe van Santen

Kort samengevat: Twee zusters trouwden op dezelfde dag en ze gingen met hun respectievelijke bruidegommen in 1 huis wonen.

Antonius Smits trouwde op 23-11-1777 te Macharen met Adriana Beckers.
get1: Joannes van Nuland. get2: Joannes van Lent
Mogelijk was hij op 13 maart 1735 te Heesch gedoopt als zoon van Antonius Petri Smits en Maria Gijsberti van der Putten
Antony Smits is overleden op 04-01-1801 te Macharen en begraven 07-01-1801 aldaar.

03-01-1801
66 Ten huize van Antonij Smits, ziek te bed liggend en Adriana Bekkers, echtelieden wonend te Macharen maken testament op langstlevende. Na hun overlijden benoemen zij Allegonda, dochter van Dirk Coolen tot erfgename.
https://proxy.archieven.nl/235/779FC724DFDD46BC8C23D414C40C70E9

1-7-1801
9
 Specificatielijst van goederen recht van collaterale successie onder het district der stad en land van Megen, achtergelaten en metter dood ontruimd door Antonij Smits op 4-1-1801, overleden te Macharen en op 7-1-1801 aldaar begraven, te weten: helft van half klein huis en hofke op de Driewoord, waarvan wederhelft toebehoort aan haar zus Bekkers weduwe van Jan van Lent. Adriana Bekkers weduwe van Antonij Smits, erfgename doet aangifte voor de successie.
https://proxy.archieven.nl/235/2349532DBF604507B4EA67FAF5DBE483

Adriana Beckers was gedoopt te Macharen 16-05-1735 als dochter van Jacobus Beckers en Justa (AKA Judoca) Wesselingh. Getuigen bij de doop: Gerardus van Oort en Hermana van Oort.
Zij was een zuster van Joanna Bekkers, de weduwe van Jan van Lent.

Jacobus Petri Beckers trouwde 25-01-1722 te Macharen Justa Joannis Wesseligh
Josina Wesseling overleden op 19-02-1756 echtgenote van Jacob Peter Beckers, begraven 24-02-1756 te Macharen
Jacobus Beckers gedoopt: 14-11-1696 te Macharen als zoon van Petrus Tunnis [Antonij] Beckers en Maria Nicolai
kinderen uit dit huwelijk:
Joannes Beckers
doop: 04-01-1732 Macharen
begraven: 16-01-1732 Macharen
Maria Beckers
doop: 02-06-1733 Macharen
Adriana Beckers
doop: 16-05-1735 Macharen
Joanna Beckers
doop: 30-07-1737
Jacobus Beckers
doop: 19-06-1740 Macharen
Petrus Beckers
doop: 19-06-1740
begraven: 30-10-1741 Macharen

Joanna was gedoopt 30-07-1737 te Macharen als dochter van Jacobus Beckers en Judoca.
Adriana en Johanna waren op dezelfde dag getrouwd en de echtparen deelden een huis. Jan van Lent was gedoopt op 11-07-1753 te Macharen als zoon van Joannes van Lent en Joanna Nicolai van Aar, buurvrouw/man van Joannes de Reuver. Mogelijk is Jan van Lent Jr. overleden 09-03-1785 te Macharen en begraven aldaar op 12 maart.

19-02-1785
26 Aert van der Heijden en Nicolaas van den Heuvel, schepenen van Macharen, graafschap Megen, delen mede dat zij op verzoek van Hendrick Roerich als landschrijver/rechtsgeleerde van dit graafschap naar het huis van echtelieden Jan Janssen van Lent en Johanna Bekkers, zijn gegaan alwaar deze echtelieden verklaarden dat zij voornemens waren een testament als hun laatste en uiterste wil op te stellen aan de langstlevende.
https://proxy.archieven.nl/235/2C56DEC0527F4FEF8C2B6773B458E9B8

In 1792 verkocht, de weduwe  van Joannes van Lent Sr., Joanna van Aar, haar huis en hof aan Joannes de Reuver. Dit perceel van Joanna van Aar was gelegen tussen de grond van Joannes de Reuver en Antony Smits. Hierdoor werd Jan de Reuver in 1792 buurman van Antony Smits en de weduwe van Jan van Lent Jr.

Huwelijk 23-11-1777 te Macharen van Lent x Beckers:
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/deeds/33ef105d-c40c-c26e-be57-20800a8e255f

03-07-1794
218
 Voor Arnoldus van der Heijden en Gijsbertus van Schadewijk, schepenen van Macharen, graafschap Megen zijn verschenen Antonij Smits gehuwd met Adriana Bekkers en Joanna Bekkers weduwe van Jan van Lent, bijgestaan door voornoemde Antonij Smits. Zij verklaren schuldig te zijn aan Maria Anna Meijis bedrag van 100 gulden. Als zekerheid voor de betaling van rente en aflossing verbinden de comparanten hun huis en hof te Macharen op de Driewoord, ene zijde de weduwe Jan Clappers, andere zijde de erfgenamen Cornelis van Well en Jan de Reuver, beide einden gemeenschappelijke straat en hun persoon en verdere hebbende en verkrijgende goederen.
https://proxy.archieven.nl/235/D247F03E0C864AA6B9920EA1074E9CBE

 

==========

Henricus van SANTEN, geboren op 26-01-1748 te Appeltern, gedoopt op 26-01-1748 te Appeltern, overleden op 17-01-1792 te Macharen, zoon van Jan Hendrik van SANTEN (Hendriks) en Bernardina ERKELENS.
Ondertrouwd op 01-05-1774 te Macharen, gehuwd op 25-05-1774 te Maasbommel, gehuwd voor de kerk op 24-05-1776 te Macharen met Johanna Elizabetha van WELL, gedoopt op 29-09-1740 te Macharen, overleden op 22-01-1809 te Macharen, dochter van Nicolaas Jansen van WEL en Maria Nicolaus BECKERS.
Uit dit huwelijk:
1. Nicolaas, gedoopt op 05-03-1775 te Macharen.
2. Johanna Maria, gedoopt op 30-01-1778 te Macharen.
3. Antonius, gedoopt op 31-12-1779 te Macharen.
4. Jo(hann)es, geboren circa 1780 te Macharen, overleden op 03-06-1792 te Macharen.

Johanna hertrouwde op 05-05-1793 te Macharen met Joannes van der Linden, geboren te Oss. Joanna was weduwe van Henricus van Sante

StamSite