Terug naar Nicolaas Stam (*1776)

Hendrika Broeks (vervolg)

De familie Broeks was al uitgebreid verkend door Rob van Koert, maar het was een tijdje een puzzel om de moeder van Hendrika Broeks, Elizabeth Wijsman, terug te vinden in Brielle, met name omdat de naam Wijsman in haar voorouderlijke lijn nogal wat varianten vertoonde: Wisman, Wiesman, Wiessemann, Weesman etc.
Toch hebben we haar gevonden. Ze bleek gedoopt op ‎29 juni 1747 te Brielle als dochter van Joannis Wisman (sergeant) afkomstig van Elst en Catharina Volmans.
De voorouders van Joannis Wisman zijn nog nog niet gevonden, al staat hij wellicht toch in het doopregister van Elst (of Eimeren). Mogelijke herkomst van Joannes.

De familie Volleman(s) te Hulst bleek echter goed vertegenwoordigd in de database van Isis Zeeland. En zo konden zeker drie generaties worden toegevoegd in de lijn Vollemans.
Verste voorouder die te vinden was bleek Pieter Volleman, geb. circa 1650, met drie opeenvolgende echtgenotes: Judith Adriaensen (huw 1673), Maria de Both (huw 1702) en Josina Willems (huw 1705).
Deze Vollemans familie woonde destijds in wat nu de grensstreek van Nederland en België is: Hulst en Hontenisse in Zeeuws Vlaanderen en in België het Land van Waas (Stekene, De Klinge, Kemzeke etc.)

Hendrika Broeks was geboren op ‎29 april 1777 te Den Haag als vijfde kind van Johannes Hendrik Broeks‏‎ en Elizabeth Wijsman‏‎.
Nadat de militairen Nicolaas Stam en Derk Stammers een wisseling van de wacht hadden gedaan – Nicolaas was weer naar Amersfoort en Derk was de nieuwe kostganger van Hendrika – werd een kind geboren van Hendrika en Derk in Den Haag (Petrus Ferdinandus (Pieter) Stammers).
Ze trouwden op 25 apr 1802 te Den Haag. Er zouden daar nog twee geboortes volgen. Ergens na 1806 zijn ze uit Den Haag weggegaan en in 1815 duiken ze voor ons weer op in Deventer waar nog meer kinderen zouden worden geboren. De vraag is waar ze in de tussentijd verbleven en ongetwijfeld nog meer kinderen kregen in die negen jaar.

Over Derk Stammers:
(zijn ouders waren getrouwd in Doesburg) en hij was gedoopt dd 16 januari 1774 in Sluis:

doop derk stammers

Het lijkt er op dat Derk als jongetje van 10 jaar oud al dienst nam in het Franse Leger. Hij moest daarvoor een beetje smokkelen met zijn geboortedatum:

Fch. Nr. Tussen-voegsel Achternaam Voornamen      dd mm jjjj    Geboorte Plaats Kanton Departement

194 5935                            Stammers     Dirk Ferdinand 16 1 1767      Ecluze Ecluse Bouches de l’Escaut

Hij geeft daar onjuiste informatie op over zichzelf. Immers hij is geboren in 1774, maar hij maakt zichzelf zeven jaar ouder. De geboorteplaats klopt wel: Ecluze (=Sluis) in Bouches de l’Escaut (=Mond van de Schelde) en de ouders zijn ook correct vermeld.
In het Franse document lijkt te staan dat hij vrijwillig dienst nam in 1784 op 26 maart. Toen was hij dus feitelijk 10 jaar oud. Hij smokkelde er een paar jaar bij en werd zo dus toegelaten.
Verder blijkt uit het document dat hij het goed deed: hij werd bevorderd tot Korporaal en Sergeant resp in 1793 en 1800. 
In de laatste kolom lijkt te staan dat hij de Franse dienst verlaat in 1814.

 

28 dec 1801

In 1801 verzocht Derk om als luitenant geplaatst te worden bij de koloniale troepen.
(bron: google books)

Kinderen van Hendrika Broeks en Derk Stammers (voor zover aangetroffen):

1) Petrus Ferdinandus (Pieter) Stammers, Geb. 10 okt 1802 te Den Haag, ovl. 11 aug 1832 te Grave.

De wethouder van de stad Deventer ontving een extract uit het Register van Overlijden der stad Grave van de volgende inhoud:
“In het jaar eenduizendacht honderd twee en dertig, den elfden der maand Augustus te half zeven ure des morgens is overleden Pieter Stammers, Sergeant bij het reserve Bataillon der 7e Afdeling Infanterie, ongehuwd, oud negen en twintig jaren geboren te ‘s-Gravenhage, provincie Zuid Holland, later gewoond te Deventer, Provincie Overijssel, zoon van Derk Ferdinant Stammers en Hendrika Broeks”.

Hij was 29 jaar geworden en sergeant.

Daarna volgden er nog 5 kinderen die ook allemaal niet zo oud werden:

2) Maria Johanna Stammers, Geb. 13 dec 1803 te Den Haag, ovl. 12 jun 1831 te Deventer 19.00, 27 jaar
Zij woonde t.t.v. haar overlijden in het huis staande “op den Grane , 1501”

3) Hendrika Elisabeth Stammers Geb. 13 jun 1806 te Den Haag, ovl. 13 jan 1823 te Deventer 08.00, 16 jaar
Zij woonde ten tijde van haar overlijden in het huis staande in de Smeestraat N 1755

 

Van de periode tussen 1806 en 1815 is nog onduidelijk waar Drika en Derk verbleven

 

4) Frederikus Johannes Stammers
Geb. 22 jun 1815 te Deventer, ovl. 12 sep 1859 te Den Haag, 44 jaar. Beroep(en): koopman(1851), horologiemaker(1837)

Hij werd 5 Mei 1837 finaal vrijgesteld van de nationale militie door de Militieraad, zitting hebbende te Zwolle, uithoofde van het in den dienst overlijden zijns broeders. [dat was dus Pieter, overleden in 1832] Ten tijde van zijn voorgenomen huwelijk woonde hij als koopman te Den Haag.
Hij trouwde met Josephina Francisca Johanna Munninghoff‏‎ op 2 jun 1851 te Deventer. De ondertrouw had plaatsgevonden in Den Haag en daar werden ook hun twee kinderen geboren. Een dochtertje werd niet zo oud (Jeanneta Maria Louisa Stammers‏‎, Geb. ‎06 mrt 1856 Den Haag, ovl. ‎09 sep 1856 Den Haag‎, minder dan 1 jaar oud) en een zoon die een bijzonder wisselvallig leven gehad lijkt te hebben:
Frans Adolf Ignatius Stammers, geb. Den Haag 10.11.1853 overl. ald. 2.10.1904, banketbakkersbediende(1877), kellner (1893), kleermaker (1896), koopman in lucifers (1904). Hij verhuisde 8.6.1877 van Woerden naar Gouda. Vandaar vertrok hij naar Brussel op 21.2.1878. Hij liet zich werven voor het KNIL voor een gagement van f 200,= en werd ingedeeld bij de artillerie. Pas in 1893 kwam hij vanuit Batavia terug in Rotterdam. Op 11.7.1893 ging hij in Den Haag als kellner werken. Het was een korte carriere want op 27.8.1896 werd hij door de rechtbank van Zutphen wegens bedelarij veroordeeld tot opzending naar de Rijks Werkinrichting te Veenhuizen. Op 18.8.1897 werd hij ingeschreven te Amsterdam. Uit de Strafvonnissen ‘s-Hertogenbosch (24.362) bleek dat Frans in 1900 werd veroordeeld voor landloperij. Bron: Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) Rolnummer: 101. Op 2.6.1900 werd hij naar Wychen overgebracht. Na zijn vrijlating ca. 1901 vestigde hij zich weer in Den Haag. (Stammers, Frans Adolf Ignatius: Landloperij). 

5) Johannes Fredrikus Stammers Geb. 10 nov 1817 te Deventer, ovl. 17 jun 1818 te Deventer, Oud zeven maanden.
In de overlijdensakte staat dat de ouders woonden in het Klooster in de kazerne.

6) NN Stammers levenloos geboren jongen‏‎, Geboren ‎26 apr 1819 te Zwolle

handtstammersDerk overleed 23 okt 1822 te Deventer 22.00, ongeveer 49 jaar. Beroep(en): sergeantmajoor bij het bataljon 8e afd. infanterie(1818). (Link naar de stamboekregistratie bij de landmacht van Derk Stammers)
Hij woonde ten tijde van zijn overlijden in de Smeestraat N1755 te Deventer
In de overlijdens akte stond vermeld dat Derk Ferdinant Stammers gepensioneerd Sergeant majoor was en dat hij geboren was te Sluis in Vlaanderen.
Aangifte werd gedaan door Wouter van Veen, kantoorbediende, bekende van de overledene, oud 38 jaren en door Thomas Verhoef, aanspreker, bekende van de overledene, 59 jaren, beide wonende te Deventer.

Hendrika Broeks overleed op 14 mrt 1836 te Deventer, 58 jaar. Al haar kinderen waren dus voor haar eigen dood overleden, behalve de klokkenmaker en haar zoon Johannes Stam, maar met die laatste had ze geen enkel contact meer.

Op heden den vijftienden der maand Maart des jaars een duizend acht honderd zes en dertig des morgens te Elf ure compareerden voor ons Rudolph baron van Hoëvell Ridder van den Nederlandschen Leeuw Wethouder der Stad Deventer Provincie Overijssel, waarnemende de functie van Officier van den Burgerlijken Staat Menso Wilmink aanspreker bekende van de overledene oud zevenenvijftig jaren en Lambert Jan van Houten aanspreker bekende van de overledene oud zevenendertig jaren beide wonende te Deventer dewelke ons hebben aangegeven dat Frederika [sic] Broeks buiten beroep weduwe van Derk Ferdinant Stammers oud negenenvijftig jaren geboren te ’s Gravenhage en wonende te Deventer op den veertiende dezer maand des avonds te zes ure in het huis staande in de Broerenstraat C. No 996 overleden is Ten gevolge van welke aangave wij deze Akte hebben opgemaakt de welke na gedane voorlezing is getekend door ons en beide comparanten ….

Bron voor het leger in de Franse tijd
Inschrijvingen Franse Militie

StamSite