Het gezin van Roelf en Derkje

terug

1. Jantje, geboren op 03-03-1844 te Winsum (Obergum), overleden op 14-07-1849 te Warffum op 5-jarige leeftijd.

Jantje was een klein meisje van zes jaar toen een cholera epidemie uitbrak. Er vielen dermate veel slachtoffers dat er tijdelijke huizen werden gebouwd voor de zieken om ze te isoleren van de rest van de samenleving. De ziekte was immers zeer besmettelijk. Het kleine meisje kwam thuis na het buitenspelen en ze vertelde haar moeder dat ze bij een van die huizen naar binnen had gekeken. De ouders waren onmiddellijk gealarmeerd. De volgende dag kwam ze met hoge koorts beneden en ze stierf binnen een paar uur. (Bron: Fré Smit)
Op 26 juli 1849 werd door de gemeenteraad van Warffum een verzoek van enige ingezetenen behandeld, inhoudende “dat het diakoniehuis der Hervormden wordt afgesleten en herbouwd worde op diakonie land buiten het dorp”, dit in verband met de daartoe benodigde fondsen.
Het verzoek had het uitbreken van cholera als achtergrond. De plaatselijke geneesheren waren van mening dat in het armenhuis “een verpestend miasme (uitwaseming van rottende stoffen) is ontstaan door verschillende oorzaken, als onreinheid, stinkend water, een stinkende mesthoop”. (Bron: De Historie van Warffum, Breede en Rottumeroog, Hoogezand 1989, pg 79.)

2. Klaas, broodbakker, geboren op 16-04-1846 te Winsum (Obergum), overleden op 19-09-1873 te Hornhuizen op 27-jarige leeftijd.
3. Albertus, geboren op 01-04-1848 te Warffum, overleden op 01-04-1848 te Warffum, 0 dagen oud.
4. Albertus, geboren op 26-03-1849 te Warffum, overleden op 01-03-1851 te Warffum op 1-jarige leeftijd.
5. Albertus, smidsgezel(1877), smid, geboren op 18-09-1851 te Warffum, overleden op 21-01-1940 te Uithuizen op 88-jarige leeftijd.

Albertus Pool kwam in 1872 als smidsknecht in Uithuizen wonen. In 1877 trouwde hij met Martje Reenders en het echtpaar vestigde zich te Lage van de Weg (Uithuizen) waar hij een smederij had. Ze verkochten de smederij (in 1889) en vestigden zich, opnieuw met een smederij, aan de Oosterstraat Nr 1 in Uithuizen.

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-04-1877 te Eenrum met Martje REENDERS, 24 jaar oud, geboren op 15-11-1852 te Grijssloot, overleden op 14-10-1901 te Uithuizen op 48-jarige leeftijd, dochter van Marten REENDERS, schoenmaker en winkelier (1877) te Eenrum, en Janna Tjeerts LANTINGA, naaister, winkeliersche(1877).

6. Jan, geboren op 09-09-1853 te Warffum, overleden op 09-09-1873 te Den Haag op 20-jarige leeftijd,

“Jan moest in militaire dienst toen hij 20 was. Hij had bijzonder veel last van heimwee. Op een dag kreeg vader Roelf het bericht dat hij zou gauw mogelijk naar Den Haag moest gaan als hij zijn zoon nog levend wilde zien. Direct verliet de vader het huis, maar hij kwam te laat. Dit was slechts tien dagen voor de dood van hun zoon Klaas.” (Bron: Fré Smit)

7. Jantje (Jennie), geboren op 07-01-1856 te Warffum, overleden op 28-10-1916 te Kalamazoo MI op 60-jarige leeftijd, begraven te Kalamazoo MI.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-04-1879 te Warffum met Tjeert (George) REENDERS, 23 jaar oud, bakker te Den Andel, later melkverkoper te Kalamazoo, MI.USA, geboren op 15-09-1855 te Eenrum, overleden op 22-04-1933 te Kalamazoo MI op 77-jarige leeftijd.

“Jantje was, net als haar vader, tamelijk lang. Maar ze was niet zwaar. Zij en haar man gingen naar Amerika in 1892 waar hij werkte als bakker. Aanvankelijk woonden ze in Three Oaks, Michigan, en later in Kalamazoo. Ze was nooit sterk, met haar chronische bloedarmoede en vele hoofdpijnen. Ze stierf toen ze 60 was.” (Bron: Fré Smit)

8. Willem (William), predikant, geboren op 26-10-1857 te Warffum, overleden op 17-12-1937 te Midland Park N.J. op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-02-1884 te Lamont met Gerarda (Gertie) THOMASMA (Geertje), 22 jaar oud, geboren op 15-03-1861 te Wonseradeel, overleden op 10-11-1950 te Midland Park N.J. op 89-jarige leeftijd, dochter van Thomas Reins THOMASMA en Rinske Folkerts HOFSTRA.

Geertje’s parents, Thomas and Rinske, emigrated to West Michigan in 1870 with 5 children; they had 5 more in the States. Geertje (“Gertrude”) was living in Allendale, Ottawa County, Mich., at the time of her marriage to Willem on 15 February 1884 in Lamont, Ottawa County. In 1933 she was living in Patterson, N.J. I believe Willem was a pastor. (bron: email van Joan Carlson op 20 juli 2003.)

9. Nieske (Neiske), geboren op 10-12-1860 te Warffum, overleden op 17-09-1912 te Kalamazoo MI op 51-jarige leeftijd. Nieske was niet getrouwd.

When my mother came to America with her parents there was a sister and a brother [Geert].
Tante Nieske, mother’s sister, was a little older than my mother. She was about 25 years old when she developed tuberculosis of the bones. She had to go to a doctor in the city of Groningen, although the family lived in the village of Warffum.
She missed an appointment once because of bad weather. The doctor said that because of that there was no hope for her complete recovery.
By the time the family moved to America in 1892, Nieske was still able to walk around in the house. But she became gradually worse. Twice she was operated on. Once a bone was removed from her leg and later one from her arm. The operations were performed without anesthetics. My mother was married on October 26, 1895 and Nieske lived with my parents for a period of 8 years. By that time my mother had three children and the prospect of more. Her sister, Mrs. Reenders(*), had older children and it seemed advisable that Nieske should go there. It was getting difficult for my mother to take care of her, since she was becoming more helpless. Her bones were growing stift and she had to be in a wheelchair most of the time.
The Reenders family had five boys and only one girl. The atmosphere did not seem to be the best for Nieske as she was a very nervous person. Our Rose Court house was in prospect at that time and that was to have indoor plumbing, which we did not have on Reed Street. But, before that house was finished, my sister, Dora, was born.
In the meantime, it had been decided to have Nieske go to the state Hospital, where there was a branch that was much like a nursing home. She was there about five years and died there on Tuesday, September 17, 1912. My mother had been to visit her on Sunday and found her very ill. She had asked that she be called immediately if Nieske became worse. We did not have a telephone at home so the phone number of the store where my brother worked was given. Instead of calling there, they sent a man with a carriage but he could not find our house, so Nieske died alone. My mother had asked our pastor, Rev. S. Eldersveld, to visit her, as she was a member of our church. When he did she was overjoyed to have someone come to talk about her spiritual life. She recalled the psalms she had learned in childhood and early adulthood. She was 51 years old when she died. Rev. Eldersveld conducted the funeral and chose as his text 2 Corinthians 5:1: “For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, a house not made with hands, eternal in the heavens.” He emphasized the fact that her body was very broken. His words made a big impression on me.
(*) Mrs.Reenders=Jantje Pool-Reenders
bron: Memoirs of Jennie Westerhof Scheurwater

10. Geziena, geboren op 10-02-1863 te Warffum, overleden op 08-03-1936 te Kalamazoo MI op 73-jarige leeftijd. Westerhof,
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 26-10-1895 te Grand Rapids MI.

Op een dag kreeg Geziena (ze zal een jaar of 30 oud geweest zijn) een brief van ene Gerrit Westerhof. In de brief deed deze Gerrit haar een huwelijksaanzoek. Ze kenden elkaar vermoedelijk niet. Geziena heeft toen geschreven naar familie in Nederland om inlichtingen te vragen over Gerrit. De berichten uit Nederland leken gunstig, en dus besloot ze op het aanzoek in te gaan.
Gerrit en Geziena werden in het huwelijk bevestigd door Willem Pool, broer van de bruid.

Getuigen waren: Dirk Hoolsema en Eltje Zandstra

met Geert (Garret) WESTERHOF, 33 jaar oud, timmerman, aannemer, geboren op 13-11-1861 om 07.00 uur te Westerwijtwerd (no 17), (aangifte door: Harm Hans de Goede, 41 jaren, schoenmaker te Westerwijtwerd en Jan Willems Moorlag, 32 jaar, veldwachter, wonende te Middelstum)
, overleden op 17-09-1913 te Kalamazoo MI op 51-jarige leeftijd. Zoon van Johannes Thomas WESTERHOF, dagloner en winkelier te Westerwijtwerd, en Janna Geerts BROEKEMA, winkelierster te Westerwijtwerd.

On New Years Day, 1913, my father had been to church but did not feel well afterwards and in the afternoon went to bed. By mid-afternoon he was talking incoherently. We called the doctor who said that it was a stroke. Ralph, not working, seemed to be appointed by circumstances to be the nurse. For a period of two months, my father was in bed and later could not remember what had happened on New Years Day. But he improved and went back to work, though he was unsteady on his feet.
On September 17, 1913, at 11:00 AM, my father went to be with the Lord. He was 51 years of age. Our ages at that time were: Mother, 50; John and Ralph 16; Jennie 12; Dora 8; Jessie 4.
Bron: Memoirs of Jennie Westerhof Scheurwater

11. Geert, koopman, geboren op 15-08-1865 te Warffum, overleden op 17-09-1895 te Kalamazoo MI op 30-jarige leeftijd, niet getrouwd

“When my mother came to America with her parents there was a sister [Nieske] and a brother. The brother, Geert, had been elated to go to America but he became very depressed because of disappointment after immigrating. The Panic of 1893 came a year after they came to America and he was unable to find work. He contracted tuberculosis and died on September 17, 1895, which was his 30th birthday. His grave is in Oak Hill Cemetery in Grand Rapids. Although the Pool family had been rather well-to-do in The Netherlands, the move to America had been expensive and there were many disappointments, such as an unworthy business partner. By the time they were settled in America they were of modest means.”
Bron: Memoirs of Jennie Westerhof-Scheurwater

StamSite