Terug naar Albert Jans Pool (*1774)

-Geziena Alberts (*1824)

Geziena Pool (*5-10-1824 te Sint Annen) was een dochter uit het tweede huwelijk van Albert Jans Pool, en zuster van mijn voorvader Roelf Alberts Pool. Zij is vernoemd naar haar tante (een zuster van haar moeder) Geeske Willems Wolthuis. Door die vernoeming kwam zij in het bezit van het kerkboek.

Geziena kreeg op 22-jarige leeftijd op 26-02-1847 te Kröddeburen een kind: Jacob Pieter Pool. Het feit dat hij de achternaam Pool kreeg maakt duidelijk dat Jacob niet door zijn biologische vader is erkend als zoon. Bovendien is de naam Jacob er een die in de familie Pool niet voorkomt. Dus hij is vast wel vernoemd, maar dan naar zijn verwekker.

 Aangifte van de geboorte werd gedaan door Marijke Berends Hessenberg, 35 jaar oud, daglonerse, wonend te Kröddeburen. Marijke (ook wel genoemd Maria) was op 21-12-1833 te Loppersum gehuwd met Jacob Sierts Tillema, boerenknegt, zoon van Siert Jans van der Wring, dagloner, en Geertje Klasen.
Op 13-10-1831 werd te Loppersum Pieter Tillema geboren, als zoon van Maria Berends Hessenberg en een onbekende vader. Bij het huwelijk van Jacob en Maria, twee jaar later, werd Pieter door Jacob als wettig kind erkend. De naam van Jakob Pieter Pool lijkt een verwijzing te zijn naar deze Pieter Jacobs Tillema. Dat verklaart ook waarom Marijke de aangifte deed: ze werd oma.

Geziena trouwde in 1865 op 40-jarige leeftijd (haar zoon Jacob was dus toen al 18) met de weduwnaar Tjipke de Vries uit Usquert. Tjipke, 52 jaar oud, was weduwnaar sinds 1864 van Janna Hendriks Benes. Met haar had hij vier kinderen gekregen, maar die waren allemaal dood of getrouwd.
Geziena en Tjipke kregen een kind in Usquert in 1866: Roelf de Vries. Kijk! Eindelijk kon er vernoemd worden na al die jaren. Maar naar wie? Niet naar haar vader Albert, niet haar grootvader (Jan), maar naar haar overgrootvader, Roelf Roelfs Pool. Dat is ongebruikelijk en de reden daarvan is me onbekend. Overigens zat de naam Roelf ook in de voorouderlijke lijn van Tjipke: Zijn moeders opa heette Roelf (immers haar vader heette Sijger Roelfs). 
Vervolgens emigreerden Tjipke en Geziena met hun kind naar Amerika in 1867. Jacob, inmiddels 20 jaar oud en schoenmaker van beroep, ging mee.

Eenmaal aangekomen in de VS overleed hun kindje Roelf de Vries (1867) volgens de gegevens in het kerkboek, in Chicago.

Tjipke en Geziena en Jacob vestigden zich in Spring Lake Michigan. Daar kreeg Geziena op 1 januari 1869 (volgens de aantekeningen in het kerkboek) op 45 jarige leeftijd opnieuw een kind. Ze gaven hem weer de naam Roelf.

Spring Lake village Ottawa County MI
Census 15 Augustus 1870 (vgl origineel)

name gender race age birthplace occupation value of real estate value of personal estate
POOL Jacob male w 23 HOLL Shoemaker 200 100
—— Gezina female w 45 HOLL Keeping house    
DeVries Gipka male w 58 HOLL laborer    
Rolf male w 1 MI At Home    

Opvallend is dat Jacob hier hoofd van deze huishouding is, en niet Tjipke. Jacob is kostwinner en heeft zelfs een huis en enig eigen vermogen.

Tjipke overleed drie jaar na de geboorte van Roelf (Ralph) namelijk op 24 April 1872 te Spring Lake MI. Aanvankelijk kon ik die gegevens niet vinden, omdat zijn naam werd verbasterd: Tjipka De Frees. Het overlijden wordt vermeld, als laatste aantekening, in het kerkboek:

T.A. de Vries overleden
in den ouderdom van 59
jaar en 9 Maand, 6 dagen te
springlake staad Mieciegam
[Geziena was het dus niet eens met de registratie in de officiële registers. Immers haar telling liet hem overlijden op de 12e April]
Bron: kerkboek van Geeske Willems Wolthuis

Geziena Alberts Pool overleed in Spring Lake, 87 jaar oud (7-5-1911) aan een hersenbloeding.

De betrokken arts was Dr. Elizabeth Hofma. Dr. Hofma schrijft in het overlijdens dokument dat zij Geziena bezocht vanaf 22 Maart tm 7 Mei 1911.
Vergelijk origineel Death Certificate; de aangifte werd gedaan door haar nichtje Grietje Nederhoed-Pool, 62 jaar oud. Grietje was een dochter van Geziena’s broer Jan Pool. Jan was gehuwd met Anje Pieters Slager en hun jongste dochter Grietje Pool was getrouwd met Albert Nederhoed.

– Vervolg bij Jacob Pool
– De graven in Spring Lake Album
– Regels voor het vernoemen

– -Jacob Pool (*1847)

terug Spring Lake village Ottawa County MI Census 1880 name relation marital staus gender race age birthplace occupation father’s birthplace mother’s birthplace Jacob POOL Self M Male W 33 HOLL Shoemaker HOLL HOLL Ghazin DEVRIES Mother W Female W 56 HOLL Keeping house HOLL HOLL Ralph T. DEVRIES HBro S Male W 11 MI At …

Spring Lake Album

terug Op 7 Februari 2003 werd ik op mijn verzoek door Nick Pool en Connie Scheurwater naar de begraafplaats te Spring Lake gebracht. We zochten en vonden de graven die ik op internet al had ontdekt, in het oude gedeelte van de begraafplaats. In het administratie kantoortje kon ik een boek inzien waaruit bleek dat …

StamSite