Over Joannes de Reuver

Onderstaande informatie trof ik aan op de website van de familie De Reuver, met dank aan Martin de Reuver overgenomen.
De samensteller van de gegevens was Sjaak de Reuver, inmiddels overleden.

Voor wat het waard is:

Joannis [geb 1751] was gerechtsdeurwaarder (Rigterbode), een belangrijk beroep. Hij was ook niet onbemiddeld en handelde net als zijn vader in grond. In 1815 koos Joannis weer voor Napoleon. Dit kwam hem duur te staan: hij werd door koning Willem I uit zijn ambt gezet en stierf in armoede; zijn weduwe moest zich melden bij de “Armentafel” in Macharen.

Zijn zoon
Willem moest door de problemen van zijn vader van de “Latijnse School “af en is in het vak van kuiper gegaan. In 1826 is hij meester-kuiper. Later was Willem als sergeant gemobiliseerd als gevolg van de Belgische opstand, 1830-1840. Met een aantal soldaten was hij belast met de observatie van Moffen in Gennep . Dit was een scheldnaam voor Limburgers die er van verdacht werden samen te spannen met de Belgen.

StamSite