Intro

Op deze website treft u voornamelijk genealogische gegevens aan. Ze zijn er in de vorm van kleine onderzoekjes die ik naar mijn voorouders deed. En er is een een database met ook niet-verwante mensen. Er zitten ongetwijfeld fouten in dus wees voorzichtig.
In mijn onderzoeken kwam ik vele malen een kind tegen met een onbekende vader. De voornaamste waren Kornelis Siegers, Johannes Hendrik Stam en Jacob Pool. In die drie gevallen is het me gelukt om de vader vast te stellen en dat gaf veel genoegen. 

De onderzoeken in de familie Stam zijn grondig ondersteund door de perfecte bijdragen van Rob van Koert. Hij bracht Nicolaus Stam in beeld en zo konden een paar generaties worden toegevoegd.

Het onderzoek naar de familie Pool strandde jarenlang door het gebrek aan gegevens in de kerkelijke administratie van Zeerijp. Toen Fred Reenders mij hielp aan een huwelijkscontract van Jan Roelfs Pool viel alles ineens op zijn plaats. Overigens kreeg ik veel ondersteuning inzake de Pool-roots van Petronella J.C. Elema.

Grietje Siegers kon in beeld komen dank zij de medewerking van de gemeente Winsum, al lag de eerste hint bij Gert Lofers Adema.

De geschiedenis van Kapitein Jan Rinse Brouwer en diens voorouders werd verhelderd door gegevens uit het familie archief van Peter en Lidy Witteveen en Nini Vonk-Wartena.

De overige onderzoeken werden gedaan door bezoeken aan archieven en er zijn vele anderen geweest die aanvullingen, tips of correcties gaven. Allen mijn hartelijke dank!

Op deze site zijn de privacy gevoelige gegevens afgeschermd. In de database zijn alle namen terug te vinden. Mocht u de privacy gevoelige info toch willen inzien, richt dan een verzoek aan de maker van deze site.

Erik Stam

 

StamSite