Met een Doop- Trouw- en Begraaf-boek van het Rijksarchief Groningen als bron bracht ik de handgeschreven notities van achtereenvolgende dominees uit de Zeerijp in een ordelijk bestand. Neerslag daarvan vind je op deze pagina's.

Dit alles is wel onder voorbehoud. Immers de oude handschriften van mijn collegae zijn niet altijd even leesbaar. Ik heb altijd gevolgd wat er letterlijk staat. Bijvoorbeeld: als dezelfde naam op drie verschillende manieren werd geschreven dan heb ik dat zo gelaten en niet getracht er "uniformiteit"aan te geven.

Wie suggesties heeft ter verbetering, of wie meent vauten te ontdekken is van harte welkom dit tot uitdrukking te brengen in een mailtje aan mijn adres: mail


Google
WWW Zeerijp