Home

Huwelijken Zeerijp 1784 - 1810 DTB 581

Man

Vrouw

Afkondiging

Plaats

Huwelijk

Opmerking

           

Pieter Harms geb Oosterwietwert

Zwaantje Kornellis geb 't Zandt, beide hier wonende

 

Zeerijp

1784-10-10

 

Hindrik Berents geb Lellens

Grietje Hindriks geb Enum, beide wonende alhier

 

Zeerijp

1784-11-28

 

Klaas Derks

Jetien Cornellis beide geboortig van de Zeerijp, wonende onder Loppersum

1785-02-09

Zeerijp

 

met attestatie naar Loppersum

Thie Pieters geb Zeerijp

Anje Clasen geb UithuisterMeden

1785-04-24

Zeerijp

 

met attestatie naar Tjamsweer

Tjasse Arents geb Spijk

Bouke Cornellis Toppen geb Zeerijp

 

Zeerijp

1785-05-01

 

Pieter Eenjes geb Uithuisen

Anje Pieters geb 't Zandt, beide wonende in de Zeerijp

 

Zeerijp

1785-06-12

 

Pieter Entes geb Stedum

Jantje Jacobs geb Rasquert, beide wonende alhier

 

Zeerijp

1785-07-03

 

Pieter Alberts van de Zeerijp

Trijntje Jans van Uithuistermeden

 

Zeerijp

1785-11-13

 

Hindrik Pieters geb Zeerijp

Hindrikje Abrahams geb Uithuistermeden

 

Zeerijp

1785-12-11

 

Arent Klasen geb alhier

Jantje Omges wed Hindrik Harms geb Oosterwietwert, wonende te Enum

1786-02-26

Zeerijp

 

met attestatie naar Enum

Klaas Everts geb Loppersum

Anje Simons geb Rottum

 

Zeerijp

1786-02-26

 

Thomas Mennes van de Zeerijp

Ida Pieters van Uithuisen

 

Zeerijp

1786-05-28

 

Nanno Harkes

Elisabeth Harms wed Cornellis Berents wonende alhier, x 't Zandt in de Mennoniten kerk

1786-08-12

Zeerijp

 

met attestatie naar de Mennonitenkerk op 't Zandt

Pieter Hindriks geb 't Zandt

Hilje Jans geb Losdorp

 

Zeerijp

1786-11-26

 

Writzer Euwes geb Loppersum

Welmtje Hemmes geb alhier

 

Zeerijp

1786-11-26

 

Hindrik Willems geb Uithuistermeden

Elisabeth Aaldriks wed Pieter Thies beide wonende te Enum

1787-02-04

Zeerijp

 

met attestatie naar Enum

Hindrik Pieters geb in de Zeerijp, wonende onder Loppersum

Antje Heres wed Jan Alberts geb Loppersum, wonende in de Zeerijp

 

Zeerijp

1787-02-25

 

Pieter Hijpkes geb in de Zeerijp

Trijnje Hindriks geb Enum

 

Zeerijp

1787-04-15

 

Pieter Jans geb Loppersum

Bouke Sibrands van de Zeerijp

1787-05-25

Zeerijp

 

met attestatie naar Loppersum

Alje Harms geb op 't Zandt

Hilje Sibrands geb in de Zeerijp

 

Zeerijp

1788-02-22

 

Klaas Pieters geb Spijk

Cornelske Berents geb Farmsum

 

Zeerijp

1788-05-04

 

Tamme Juirts geb UithuisterMeden

Anje Luitjens wed Cornellis Heertjes geb Loppersum

 

Zeerijp

1788-05-12

 

Joh. Bekkering pred. alhier geb Coeverden

mejuff Berendina Riemina van der Swaagh van Appingadam

 

Zeerijp

1788-08-12

 

Cornellis Harms geb Holwierda

Hilje Jans wed Pieter Hindriks geb Losdorp

 

Zeerijp

1788-08-24

 

Nicolaas Eltjes geb Westeremden, schoolmr Losdorp

Anna Bruins weduwe van den schoolmr. Willem Wolthuis wonende Losdorp

1788-10-05

Zeerijp

 

met attestatie naar Losdorp

Hindrik Cornellis

Ailke Aikes beide geb Zeerijp

 

Zeerijp

1788-11-16

 

Siert Jans van Uithuisen

Grietje Klasens van Stedum

 

Zeerijp

1788-11-23

 

Migchiel Harms geb Oosterwietwert

Aafke Pieters geb in de Zeerijp

1789-02-13

Zeerijp

 

met attestatie naar 't Zandt

Geert Hindriks geb in de Harkstede

Geertruid Pieters wed Fredrik Hindrik Janssonius geb UithuisterMeden

 

Zeerijp

1789-11-15

 

Pieter Hilbrants

Ida Elties

 

Zeerijp

1790-02-07

 

Menne Harms

Aaltje Jacobs

 

Zeerijp

1790-04-18

 

Drieuws Olgers van Oosterwijtwert

Martje Hindriks van de Zeerijp

1790-07-23

Zeerijp

 

attestatie gegeven den 23

Willem Jans

Pieterke Derks Uildriksma van Middelstum

1790-10-17

Zeerijp

1790-10-30

 

Jacob Jans

Auke Harms wed Geert Jans wonende UithuisterMieden

1790-10-24

Zeerijp

   

Jan Harms

Wellemtje Tammes

 

Zeerijp

1790-11-14

 

Klaas Jacobs hier geb

Jantje Jans van't Zand

 

Zeerijp

1791-06-12

 

Egbert Alberts laatst hier woonende

Willemke Sieverts van Garshuisen

 

Zeerijp

1791-06-26

 

Hillebrand Harms van Leermens

Hijltje Jans van t Zand

1792-02-03

Zeerijp

 

met attestatie naar 't Zandt

Alje Pieters hier geb

Hindrikje Lues van Sandeweer

 

Zeerijp

1792-04-01

 

Jan Hindriks van Appingedam

Anje Reinders van Bijssum

1792-04-15

Zeerijp

   

Douwe Harkes, zoon van Harke Nannes

Zwaantje Klaassens van Loppersum

1792-04-29

Zeerijp

   

Jacob Jans van Loppersum

Martjen Ottes Mude wed Cornelis Pieters Toppen

 

Zeerijp

1792-09-02

 

Martinus Jacobs van Uithuistermeden

Zwaantje IJpes hier geb

1792-10-24

Zeerijp

 

att gegeven

Klaas Sikkes hier geb

Hemke Elles van Enum

 

Zeerijp

1792-10-28

 

Hindrik Jans van Oosterwijtwert

Jantje Jacobs hier geb.

1792-11-04

Zeerijp

1792-12-02

 

Jan Klaassens van Leermens

Trijntje Hindriks weduwe van kerkvoogd Klaes Jacobs

 

Zeerijp

1793-02-17

 

Jan Immens geb op 't Zand

Grietje Arends hier geb

1793-03-17

Zeerijp

 

att gegeven

Egbert Jacobs van Oosterwijtwert

Aaltje Derks hier geb

 

Zeerijp

1793-07-28

 

Eltje Wessels geb Losdorp

Anje Wiggers wed Pieter Jans

1793-08-04

Zeerijp

   

Geert Klaassens van Oosternieland

Bijfke Allers hier geb

 

Zeerijp

1793-08-25

 

Jacob Christiaans

Harmke Jans van Stedum

 

Zeerijp

1793-08-25

 

Tiete Jacobs Huisinga geb op 't Zand

Meentje Jurjens geb in de Beerta

1794-03-12

Zeerijp

   

Jannes Allerts hier geb

Anje Pieters wed Jan Klaassens op Uithuistermeden

1794-12-14

Zeerijp

   

Fokke Berends van Westeremden geb

Antje Jans van hier

 

Zeerijp

1795-03-21

 

Jan Willems geb Leermens

Trijntje Jacobs hier geb

1795-10-25

Zeerijp

1795-11-22

 

Harm Harkes

Martje Jacobs wed Thomas Sigers van Warffum

1796-02-07

Zeerijp

1796-02-26

 

Bonno Fokko Wildeman hier geb, organist en schoolmr

Anje Tijes van Jukwert wed Pieters Jans

1796-02-14

Zeerijp

 

attestatie gegeven na Loppersum

Jan Geerts, wed

Anje Jacobs wed Koene Cornellis

1796-02-28

Zeerijp

 

att naar 't Zand

burger Harm Kornellis

Eltje Harkes beide hier geb

1796-03-13

Zeerijp

   

Pieter Harms van 't Zand

Jantje Jans

1796-04-03

Zeerijp

   

Coenraad Arends geb Uithuisen

Geeske Berends hier geb

1796-08-07

Zeerijp

   

Berend Cornelis van de Zeerijp

Martjen Lulofs van Midlstm menniste

1797-02-12

Zeerijp

   

Ate Jacobs van Stedum

Jantje Pieters wed Willem Olferts

 

Zeerijp

1797-05-07

 

weduwman Jacob Pieters geb op t Zand

Hilje Tjaarts hier geb

1797-04-09

Zeerijp

1797-05-10

welk paar daarop op woensd: den 10 maai plegtig honore militari zijn afgehaalt in de kerk gebragt en getrouwt en weer naar huis gebragt.

Here Jans van Leermens

Harmke Simons hier geb

1797-08-13

Zeerijp

1797-08-27

 

Geert Julles

Martjen Reinders wed Lammert Heres te Crewert

1797-10-22

Zeerijp

   

Willem Jacobs van Leermens

Cornelske Derks van Middelst

 

Zeerijp

1797-10-29

 

Aise Hindriks geb Risum in Oostfriesland, hier snyder

Anje Alles wed Hindrik Derks

 

Zeerijp

1798-04-01

 

Hidde Corn: Toppen hier geb

Martje IJpes mennist

 

Zeerijp

1798-04-01

 

Eltje Eltjes, geb te Westerembden

Fenje Pieters hier geb

 

Zeerijp

1799-04-21

 

Albert Eppes van Appingedam

Geertruid Luurts hier geb, overleden in de kraam Middelstum 1804

 

Zeerijp

1799-05-26

 

Egbert Eltjes van WesterEmden

Trijnje Klaassens hier geb

1799-08-04

Zeerijp

   

Hindrik Jochems te Delfzijl geb

Antje Hindriks hier geb

1799-09-15

Zeerijp

   

Wolter Klaassens Fechter van Cantes

Pieterke Derks Uilersma wed Willem Jans

1800-05-04

Zeerijp

1800-05-25

 

Eltje Wessels

Aaltje Jans van t Zand wed Jan Hindriks

1800-05-25

Zeerijp

1800-06-15

 

Lammert Jans van Wirdum

Beertje Derks hier geb

1800-10-26

Zeerijp

   

Jacob Jans Buir vant Zand

Anje Jacobs hier geb

1801-03-08

Zeerijp

   

Jacob Eltjes van Spijk

Anje Harms van Oldenzijl

1801-03-22

Zeerijp

   

Jan Jans geb opt Zand

Geeske Hindriks te Garshuisen

1801-04-26

Zeerijp

   

Jan Eedes geb Angjum in Friesland

Anje Jacobs hier geb

1801-06-14

Zeerijp

 

beide met att naar Angjum

Jan IJpes

Aalke Derks hier geb

1801-10-25

Zeerijp

   

Jurjen Jans van Enum

Hijke Aljes

1801-11-01

Zeerijp

 

geattesteert na Enum

Pieter Derks Ulersma van Middelstum

Aafke Tjaarts hier geb

1803-02-20

Zeerijp

   

Hindrik Lammerts van Westeremden

Anje Hindriks hier geb

1803-02-27

Zeerijp

   

Jan Hindriks hier geb

Trijnje Harms Vechter van Uithuizen

1803-03-27

Zeerijp

   

Siben Hindriks van Leermens

Martjen Hindriks van t Zand

1803-04-24

Zeerijp

   

Hero ten Camp Ensinck pred in de Zeerijp, geb Groningen

Reurtje Dijk geb Appingedam

1803-06-19

Zeerijp

1803-07-14

 

Tonnis Jacobs van Stedum

Martje Harms hier geb

1803-07-03

Zeerijp

 

att na Enum

Edse Thomas van Uith:Meden

Grietje Hindriks van Loppersum

1803-07-24

Zeerijp

 

att na Eppinghuisen

Pieter Jans van Loppersum

Grietje Hindriks van Enum

1804-04-15

Zeerijp

 

geattesteert

Jan Jacobs

Martjen Koenes van 't Zandt

 

Zeerijp

1804-08-19

 

Jan Willems Kiers uit de Oude Pekela

Lammigjen Harkes hier geb

1804-10-28

Zeerijp

   

Albert Eppes smit te Middelstum

Trijntje Luurts hier ook geb, volle suster van vorige vrouw zie boven ao 1799 Maai

1805-01-13

Zeerijp

 

doch dit Huwelijk is door de Regering zelfs in 's Hage toegestaan blijkens gezegelde attestatie. Geattesteert na Middelstum

Luif Klaassens hier geb

Jantje Jans van Loppersum

1805-02-10

Zeerijp

 

op de vierde zondag hier verbonden

Harm Berends Drent geb Veendam

Lijsbet Jans van Crewert

1806-02-15

Zeerijp

 

att naar Veendam

Geert Luurts

Anje IJpes beide hier geb

1806-04-11

Zeerijp

1806-05-11

 

Iko H Bouma, als mitsknegt hier wonende

Aaltje Eises Hagenouw wed Jacob Berends smit te Leermens

1806-04-19

Zeerijp

1806-05-04

att na Leermens

Jan Jeltes geb te Huisinge

Geertruid Pieters wed Geert Hindriks

1806-05-03

Zeerijp

1806-05-18

 

Derk Lammerts wed te Farmsum

Harmke Jans wed Jacob Christiaans

1806-07-03

Zeerijp

1806-07-20

att Farmsum

Jan Jantzen Redeker van Leermens

Aafke Geerts van Wittewierum geb

1806-10-18

Zeerijp

1806-11-09

 

Frikke Jans Bruin

Aaltje Klaassens beide hier geb

1807-01-18

Zeerijp

1807-02-01

 

Johannes Simons geb Dockum

Eenje Jans geb Leermens, wonende te Westerembden

1807-01-23

Zeerijp

1807-02-08

 

Nanno Harms geb OldambsterMeeden

Marieke Egberts hier geb

1807-03-21

Zeerijp

   

Stoffer Christiaans de snijder

Hilje Sijbrands beide hier geb

1807-09-05

Zeerijp

   

Willem Jans geb Uithuisen

Grietje Hindriks hier geb

1807-09-27

Zeerijp

   

Jan Hindriks geb Loppersum

Maria Jaukes geb Eppenhuizen

1807-10-22

Zeerijp

   

Jan Aeikes hier geb

Geertruid Kaspers van Oosterwijtwerd

1807-10-24

Zeerijp

   

Klaas Simens hier geb

Bieltje van de Tuuk geb Leermens

1807-11-29

Zeerijp

   

Jan Heertjes Haan van Garrelsweer

Frouwke Jans Bruins hier geb

1808-05-21

Zeerijp

 

att na Garrelsweer

Harm Egges geb Loppersum

Willemtje Abrahams Matterstek geb Uithuistermieden

1808-07-31

Zeerijp

   

Frikke Luurts hier geb

Deuwke Lippe Doornbos geb Westeremden

1809-04-14

Zeerijp

   

Eppe Hindriks van Holwierde

Elizabeth Meinderts van Garrelsweer

1809-08-13

Zeerijp

   

Feiko Kamphuis practizijn op Uithuistermeeden

Grietje Luurts van de Zeerijp

1809-09-30

Zeerijp

   

Kornelis Harms van de Meden

Anje Klaassens ook daar geb

1809-11-12

Zeerijp

   

Sikke Arends van t Zand

Lijsbet Mennes van de Zeerijp

1809-11-19

Zeerijp

 

geattesteert

Klaas Berends van Garshuizen

Jantje Fredriks Jansonius van de Zeerijp

1810-05-05

Zeerijp

   

Jurjen Klaassens van Hellum

Aaltje Jans van de Zeerijp

1810-05-14

Zeerijp

 

geattesteert

Pieter Eltjes van Stedum

Wipke Laurents van de Zeerijp

1810-05-18

Zeerijp