Home

Huwelijken Zeerijp 1739 - 1783 DTB 581

Man Vrouw afkondiging plaats huwelijk opmerking
           

Dom L van Meuwen

   

Zeerijp

1739-01-18

 

Jan Geerts

   

Zeerijp

1739-11-08

 

Wessel Riemts

Aafke Jans

 

Zeerijp

1739-11-15

 

Gerrit Schates knegt

   

Zeerijp

1740-?-?

 

Eltje Arendsen

   

Zeerijp

1741-03-05

 

Ebel Roelfs

Fenje Pieters

 

Zeerijp

1743-03-21

 

Eysse Timmerman

Wipke Stoffers

 

Zeerijp

1743-03-21

 

Egbert Reinjes

Lysebeth Jans

 

Zeerijp

1743-04-28

 

Siwert Jans

Rienje Rienes

 

Zeerijp

1743-04-28

 

Engelbert Wever

   

Zeerijp

1743-09-01

 

Frerik Jans

Martjen Harms

 

Zeerijp

1743-11-10

 

Jacob Hindr.

Jantje Freerks kuipers dogter

 

Zeerijp

1743-12-22

 

Sybrand Tyes

Geeske Jacobs

 

Zeerijp

1744-04-26

 

Klaas Isebrands

Harmke

 

Zeerijp

1745-01-03

 

Jan Lucas

Ida etc

 

Zeerijp

1745-01-10

 

Alje Sierts

Grietje

 

Zeerijp

1745-01-10

 

Gerrit Euwes

Aaltje Hindriks

 

Zeerijp

1746-04-01

 

Pieter Klaassen

Dietjen Berends

 

Zeerijp

1746-04-03

 

Hindrik Wolt

Etjen of Eetje

 

Zeerijp

1746-06-06

 

Jannes Siewerts

Martjen Klaassen

 

Zeerijp

1746-07-10

 

Freerk Jans Schipp

   

Zeerijp

1746-09-18

 

Jan Harms

Greetje Alberts

 

Zeerijp

1747-04-30

 

Derk Pieters

Grietje Klaassen weduwe van Hindr. Tjaarts

 

Zeerijp

1747-12-24

 

Derk Simens

Anje Klaassen

 

Zeerijp

1748-04-21

 

Ty boer

Martje ic Thijs Pieters etc

 

Zeerijp

1748-06-16

 

Remme Jans

Anje Simens

 

Zeerijp

1748-11-17

 

Frik Pieters

   

Zeerijp

1749-05-23

 

Jan Timens

Menje

 

Zeerijp

1749-05-23

 

Jan Harms

Bauke Pieters

 

Zeerijp

1749-06-29

 

Jan Luitjens

Imke Hindriks

 

Zeerijp

1750-11-15

 

Willem Jans

Janneke Harms

 

Zeerijp

1750-11-22

 

Jacob Pieters

zijn bruid

 

Zeerijp

1752-03-14

 

Sjabbe Harms

Aafke

 

Zeerijp

1753-02-11

 

Jan Timens

Anje

 

Zeerijp

1753-02-11

 

Jan Rienders

Jantje Siewerts

 

Zeerijp

1753-11-04

 

Schipp Derk

Trijnje

 

Zeerijp

1754-05-05

 

Pieter Thijs

Frouwke Heres

 

Zeerijp

1754-06-06

 

Jacob Knellis

   

Zeerijp

1754-11-17

 

Aeike Augustinus

Jantje Jans

 

Zeerijp

1755-03-14

 

Thomas Douwes

Mijntje Harms

 

Zeerijp

1755-04-20

 

Laurens Freerks

Frouwke Christoffers

 

Zeerijp

1755-07-22

 

Harm

Frouwke Engberts

 

Zeerijp

1755-11-09

 

Jan Timens

Geeske Pieters

 

Zeerijp

1757-08-18

 

Pieter Jans

Martjen Jans

 

Zeerijp

1757-10-23

 

Jan Sieverts knegt

Jan Remmers meid

 

Zeerijp

1757-11-06

 

Harm Hindriks

Aafke

 

Zeerijp

1757-11-13

 

Hindr. Meinderts

   

Zeerijp

1758-04-09

 

Harm Pieters

Aaltje

 

Zeerijp

1758-11-12

 

Siert

Anje

 

Zeerijp

1758-11-26

 

Epke

Grietje

 

Zeerijp

1758-12-31

 

Klaas Aljes

   

Zeerijp

1759-02-11

 

Freerik Jans

Sara

 

Zeerijp

1759-04-15

 

Luirt Andries

Annegjen

 

Zeerijp

1760-05-25

 

Hindr. Harms

Geeske van de Drosterij

 

Zeerijp

1760-06-??

 

Aldert Jans

Trijnje Rielfs

 

Zeerijp

1760-08-10

 

Klaas Klaassens

Hemke Wessels

 

Zeerijp

1760-10-26

 

Jacob Jacobs

Trijnje

 

Zeerijp

1760-11-16

 

Berend Pieters

Anje

 

Zeerijp

1760-11-16

 

Pieter Hillebrands

Leuktje Lues

 

Zeerijp

1760-12-07

 

Cornelis Pieters Toppen

Geeske Hiddes

 

Zeerijp

1761-01-11

 

Laurens Augustinis

   

Zeerijp

1761-04-05

 

Jacob Cornelis

Drewerke Pieters

 

Zeerijp

1761-05-24

 

Focke Rieuwens

Geertruid Hindriks

 

Zeerijp

1761-09-06

 

Sjabbe Elles

Fenje Pters

 

Zeerijp

1761-11-08

 

Jacob Cornelis

Trijnje

 

Zeerijp

1762-07-04

 

Derk Hindriks

Grietje Jans

 

Zeerijp

1762-11-14

 

Jacob Klaassens

Cieke Jacobs

 

Zeerijp

1763-04-17

 

Jacob Heres

Sipke Berends

 

Zeerijp

1763-06-??

 

Sibrand Klaassens

Aalke Jacobs

 

Zeerijp

1764-05-13

 

Cornellis Heertjes

Janneke Harms

 

Zeerijp

1765-04-14

 

Jan Derks

Jantje Jans

 

Zeerijp

1765-05-05

 

Klaas Klaessens

Pieterke Addes

 

Zeerijp

1765-06-28

 

Klaas Sjabbes

Roelfke Roelfs

 

Zeerijp

1765-11-25

 

de snijder Christiaan Frits

Elje Jacobs

 

Zeerijp

1766-05-08

 

Jan Pieters

Bauke Hindriks

 

Zeerijp

1766-11-02

 

Harm Hilbrands

en bruid

 

Zeerijp

1766-11-09

 

Eltje Sibrands

Hilje Jans

 

Zeerijp

1767-05-03

 

Fokko T Wildeman

Geesje Reintjes

 

Zeerijp

1767-06-14

 

Albert Pieters

Rixtje Derks

 

Zeerijp

1767-10-18

 

Pieter Derks

Vreeke Jacobs

 

Zeerijp

1768-01-31

 

Cornelis Hemkes

Marietje Jacobs

 

Zeerijp

1768-07-17

 

Harm Harkes

Martjen Rienjes

 

Zeerijp

1768-07-31

 

Derk Garbrands

Grietje Jans

 

Zeerijp

1768-09-04

 

Pieter Abrahams

Frouke

 

Zeerijp

1769-04-09

 

Pieter Ewes

Ietje Jacobs

 

Zeerijp

1769-07-23

 

Knellis Pieters

Maria Jacobs

 

Zeerijp

1769-09-24

 

Luirt Hiddes

Aaltjen Friks

 

Zeerijp

1770-05-06

 

Allert Jans

Anje Rieuwens etc vide pag hinc 4ta.

 

Zeerijp

1770-05-27

 

Peters Cornelis van Woltersum

Geertruid Wigbolts van Stedum, att naar Stedum den 3 Meert

 

Zeerijp

1770-02-17

 

Gerrijt Lammerts van Uithuizen

Grietje Peters van hier, att naar Uithuisen den 20 Meert

 

Zeerijp

1770-03-20

 

Luirt Hiddes

Aaltjen Friks beide geb van dese plaats

1770-04-14

Zeerijp

1770-05-06

 

Allert Jans onse smit

Annje Reewens geboden van Loppersum angegeven

1770-05-05

Zeerijp

1770-05-27

 

Jacob Pieters van Bierum

Lisebet Jacobs van dese plaatse, menisten

1770-07-03

Zeerijp

 

naar de mennisten gemeente gegaan te Leermens

Hindrik Jeltes van de Mee

Jacobjen Abrahams van hier

1770-10-13

Zeerijp

1770-11-11

 

Kornellijs Beerents van de Zeerijp

Lijsbeth Harms van Usquert, att gegeven

1770-12-16

Zeerijp

1771-01-01

 

Cornellijs Eppes

Ida Klazzen van Garmerwolda

 

Zeerijp

1771-03-10

 

Fokke Cornellijs

Nantje Pieters beide van de Zeerijp

 

Zeerijp

1771-03-27

met attestatie van Garsthuizen

Willem Jans van Wittewierum

Geeske Hindriks wed van Pieter Arents alhijr

 

Zeerijp

1771-04-01

 

Jan Jansen van Haaren uit Westfalen

Cornelske Floris van Leermens, att naar Leermens

1771-04-13

Zeerijp

   

Luitje Jans van Loppersum

Biefke Hindriks van Oldehove

1771-04-13

Zeerijp

 

met Attestatie naar Loppersum

Pieter Jacobs

Itjen Cornellis met att maar Loppersum

1771-05-01

Zeerijp

   

Harm Jacobs van hier

Martjen Harms van Bedum

 

Zeerijp

1771-06-11

 

Geert Julles van Croddebuiren

Bouke Aljes van hier

1771-06-11

Zeerijp

1771-09-15

 

Jan Berents van de Zeerijp

Trijnje Clasen van Garshuisen

1771-12-10

Zeerijp

 

met attestatie naar Garsthuizen

Arent Udes van Starkenhuisen

Grietje Knellijs van Westerwijtwert

1771-12-26

Zeerijp

 

met attestatie naar Garsthuizen

Klaas Sijwerts van de Zeerijp

Matje Meertens van Creewert

1772-06-23

Zeerijp

 

met attestatie naar Zandeweer

Egbert Pieters van Garsthuisen

Rixtje Derks wedw van Albert Pieters

 

Zeerijp

1772-11-15

 

Hillebrant Roelfs van Zeerijp

Anje Benes van Loppersum

 

Zeerijp

1772-11-15

 

Simon Klasen van de Zeerijp

Kunje Harms met att van Holwierde

1772-11-29

Zeerijp

   

Klaas Ates van Usquert

Grietje Harms van de Zeerijp

 

Zeerijp

1772-12-13

 

Jan Roelfs Pool van de Zeerijp

Anna Westermolen van Wittewierum

 

Zeerijp

1773-07-18

 

D.F. Liefsting predikant in de Zeerijp

H.G. Sluiter van Rouwveen

1773-09-26

Zeerijp

 

met attestatie naar Rouveen

Klaas Jakobs van de Zeerijp

Bieuwke Jans wed Jan Harms van Stedum

1773-11-19

Zeerijp

 

met attestatie naar Stedum

Claas Pieters van Huizinge

Jantje Jans wed Jan Derks in de Zeerijp

 

Zeerijp

1774-01-02

 

Aaldrik Jans van Stedum

Geertien Cornellis van de Zeerijp

1774-03-19

Zeerijp

 

met attestatie naar Stedum

Pieter Ebels van de Zeerijp

Aafke Hebels van Oosterwijtwerd

 

Zeerijp

1774-03-20

 

Jan Roelfs weduwnaar van Hilje Hindriks

Geeske Pieters weduwe van Albert Harkses

 

Zeerijp

1774-05-12

 

Joh. Janssonius pred te Oldenzijl

Mettijna van Meeuwen van de Zeerijp

1774-07-04

Zeerijp

 

met attestatie naar Oldenzijl

Timen Derks van de Zeerijp

Grietje Klaassen van Leermens

1774-11-05

Zeerijp

 

met attestatie naar Leermens

Jan Knellis

Grietje Frikkes beide van de Zeerijp

 

Zeerijp

1774-11-13

 

Hindrik Rave uit het Golsteinje

Geertruid Tonnijs van Westerembden

 

Zeerijp

1775-12-17

 

Luitje Harms van den Dam

Aaltje Willems van Noordbroek

1776-01-06

Zeerijp

 

att naar Noordbroek

Jan Jans van't Zandt

Peike Harms wed. van Hindrik Meinderts mede van't Zandt

 

Zeerijp

1776-11-24

 

Geert Jakobs van Tenpost

Sypke Jochems van de Zeerijp

 

Zeerijp

1777-03-16

 

Abel Jans van Appingedam

Willemke Siewerts van Garshuisen

 

Zeerijp

1777-10-19

 

Frerik Sibrands vant Zand

Trijntje Jakobs van Uithuistermeden

 

Zeerijp

1777-11-09

 

Egbert Harms van Wirdum

Grietje Pieters weduwe van Pieter Berends van de Zeerijp

 

Zeerijp

1778-02-08

 

Lense Jakobs van Ten buir

Trijntje Tiddes van Uithuizermeden

1778-02-26

Zeerijp

 

met attestatie naar Uithuizer Meden

Fokke Aljes van Uithuizermeden

Anje Benes weduwe van Hillebrand Roelofs van de Zeerijp

 

Zeerijp

1778-04-20

 

Sierd Berends van Uithuizen

Anje Harms van de Zeerijp

1778-08-01

Zeerijp

 

met attestatie naar Uithuizer Meden

Egbert Alberts van Westerwijtwerd

Sijke Jakobs weduwe van Jakob Klaassen van de Zeerijp

 

Zeerijp

1778-08-23

 

Harm Geerts van Wittewierum

Jantje Hindriks van de Zeerijp

1778-11-13

Zeerijp

 

met attestatie naar Jukwerd

Harm Hindriks van Stedum

Hilje Kornellis van de Zeerijp

1778-11-16

Zeerijp

 

met attestatie naar Westerembden

Simen Klaassen

Trijntje Sjabbes beide van de Zeerijp

 

Zeerijp

1779-02-28

 

Alje Harms van t' Zand

Bauke Pieters van de Zeerijp

 

Zeerijp

1779-03-26

 

Pieter Ebels van de Zeerijp

Jaike Doekes van Leermens

 

Zeerijp

1779-04-02

 

Hindrik Geerts

Anje Jakobs weduwe van Berend Pieters beiden van de Zeerijp

 

Zeerijp

1779-07-11

 

Hindrik Jans van Middelstum

Marijke Jakobs weduwe van Jan Hindriks van de Zeerijp

 

Zeerijp

1779-09-26

 

Rienje Klaassen

Eelje Roelfs beiden van de Zeerijp

 

Zeerijp

1779-09-26

 

Lulof Harms

Grietje Hindriks Rhijnberg beiden van de Zeerijp

 

Zeerijp

1779-11-21

 

Klaas Leues van de Zeerijp

Jantje Klaassen van het Zandt

1779-11-28

Zeerijp

 

met attestatie naar het Zand

Kornelis Pieters Toppen van de Zeerijp

Martje Ottes Muda van Loppersum

 

Zeerijp

1780-04-09

 

Jan Kornelis Bruins

Grietje Pieters

 

Zeerijp

1780-05-21

 

Kornelis Jans Olijnsma van Augustinusga

Marta Klaassen van de Zeerijp

1780-08-07

Zeerijp

 

met attestatie naar Leeuwarden

Harm Jakobs

Trijntje Jakobs beiden van de Zeerijp

 

Zeerijp

1780-10-15

 

Jan Alberts

Geertruid Jans beiden van de Zeerijp

 

Zeerijp

1780-10-29

 

Bonne Luitjens wonende te Martenburg

Martjen Klasens van de Zeerijp

 

Zeerijp

1781-03-11

 

Reinder Remges

Tjaske Harms beide van de Zeerijp

 

Zeerijp

1781-08-26

 

Pieter Jurjens geboort: te Opende en wonende in de Zeerijp

Trijntje Harms geboortig te Garsthuisen wonende in de Zeerijp

 

Zeerijp

1781-11-18

 

Arent Jacobs geboortig te Loppersum en wonende te Spiek

Trijnje Pieters van de Zeerijp

1781-11-25

Zeerijp

 

met attestatie naar Spijk

Geert Hindrik Veenhuis (van Groningen?)

Jantje Klasen van de Zeerijp

 

Zeerijp

1781-12-02

 

Lammert Mennes van Garsthuisen

Janna Pieters wonende in de Groeve

1782-06-30

Zeerijp

 

met attestatie naar Garsthuizen

Cornellis Heertjens geb Uithuistermeden, wonende in de Zeerijp

Anje Luitjens weduwe van Cornellis Toppen geb en wonende te Loppersum

 

Zeerijp

1782-12-22

 

Jacob Willems geb Leermens wonende alhier

Voske Tunnijs wed Klaas Jans geb Uithuistermeden, wonende alhier

 

Zeerijp

1783-01-12

 

Pieter Derks

Anje Pieters

 

Zeerijp

1783-04-13

 

Klaas Jans geb Westeremden, wonende te Toornwert

Trijnje Jacobs wed Harm Jacobs geb Stedum, wonende te Middelstum

1783-04-17

Zeerijp

 

met attestatie naar Middelstum

Roelof Ebels van de Zeerijp

Grietje Jans van Gardelsweer

1783-04-17

Zeerijp

 

met attestatie naar Gardelsweer

Jan Ates geb Usquert, wonende te Holwierda

Egbertje Hindriks Rijnberg geb Anlo in 't Landschap Drenthe

1783-05-29

Zeerijp

 

met attestatie naar Holwierda

Pieter Alberts

Grietje Hindriks beide wonende in de Zeerijp

 

Zeerijp

1783-09-21

 

Popke Hommes geb Stedum

Aalke Roelofs geb Crewert, beide wonende alhier

 

Zeerijp

1783-12-07