Home

Huwelijken Zeerijp 1724 - 1739 DTB 580

Man

vrouw

Procl.datum

plaats

opmerking

         

Rieuwen Abels

Idje Geerts beide van de Zeerijp

1724-03-19

Zeerijp

gecop: den 5 April

Jan Klasen van Rottum

Geeske Jans uit de Zeerijp

1724-05-07

Zeerijp

 

Jacob Jans

Jantien Klasen beide met attestatie van Leermens alsoo daar niet gepredikt wierde

 

Zeerijp

gecop: 1724-05-21

Wicher Jans van Zeerijp

Eetje Geerts van Westeremden

1724-10-01

Zeerijp

 

Lammert Fockes van Zeerijp

Lijsbeth Hindriks van Stedum

1724-10-15

Zeerijp

 

Fricke Pieters van Zeerijp

Grietien Pieters van Kreuwert

1724-11-04

Zeerijp

gecop: den 26 Novemb:

Luitijn Jans

Aaltijn Pieters beide van de Zeerijp

1724-12-31

Zeerijp

 

Focke Cornellijs van de Zeerijp

Jantje Jans vant Zand

1725-03-11

Zeerijp

 

Pieter Jans van Westerembden

Ettien Jans van de Zeerijp

1725-03-25

Zeerijp

gecop: den 8 April

Jan Roelfs

Hilje Hindriks beide van de Zeerijp

1725-03-25

Zeerijp

gecop: den 15 April

Berend Cornellijs van de Zeerijp

Frouke Hindriks van de Mieden

1725-04-15

Zeerijp

 

Cornellijs Klasen van Wee

Trijnje Schates van de Zeerijp

1725-05-13

Zeerijp

 

Jan Jurriens van Zeerijp

Dietien Arendts van 't Zand

1725-07-29

Zeerijp

gecop: den 19 Augustus

Jacob Luitjes van't Zand

Trijnje Huibers van de Zeerijp

1725-11-11

Zeerijp

 

Derk Jurjens van de Zeerijp

Anje Klaasen vant Zand

1726-03-24

Zeerijp

 

Hindrik Roelfs

Geertien Willems beide van de Zeerijp

1726-04-06

Zeerijp

 

Johan Verschuir predikant in de Zeerijp

Helena van Sijghers van Groningen

1726-09-29

Zeerijp

gecop: 24 8 br te Groningen

Eppe Thebes van Nieuwwolda

Anje Jans van de Zeerijp

1726-12-15

Zeerijp

gecop: den 1 Jan 1727

Hinderikus Verschuir beroepen predikant op Westerland

Meyno Froons van Groningen

1727-01-12

Zeerijp

 

Willem Mennes van Zeerijp

Anje Klaasens van Stedum

1727-02-02

Zeerijp

gecop: den 23 Feb

Sijwert Pieters vant Zand

Wijtske Albers wed: van Rienje Klasen van Zeerijp

1727-03-01

Zeerijp

 

Hindrik Jacobs

Elijsabeth Egberts beide van Middelstum

 

Zeerijp

gecop: 1727-05-04

Hindrik Harms

Geertien Roelfs beide van de Zeerijp

1727-05-18

Zeerijp

gecop: den 15 Juni

Pieter Hoijkes van Garshuisen

Lijsbeth Jans van de Zeerijp

1728-03-19

Zeerijp

 

Wiert Pouwels van Wirdum

Antje Koerts van de Zeerijp

1728-03-19

Zeerijp

 

Pieter Harms

Angniete Isebrants beide van de Zeerijp

1728-03-19

Zeerijp

gecop: den 18 April

Jacob Hains van de Zeerijp

Jaichien Toelast van Groningen

1728-04-25

Zeerijp

 

Jannes Sijwers

Anje Harms beide van de Zeerijp

1728-05-23

Zeerijp

 

Jan Geerts

Geertien Harms beide van de Zeerijp

1728-12-28

Zeerijp

gecop: den 16 Jan: 1729

Reemt Wessels

Anje Jans beide van de Zeerijp

1729-01-09

Zeerijp

gecop: den 23 Jan:

Jan Wijbes vant Hogezand

Wijbke Remkes van de Zeerijp

1729-01-30

Zeerijp

 

Jacob Pieters van de Zeerijp

Trijntien Lues van Bierum

1729-02-27

Zeerijp

 

Jan Pieters

Itien Lippes beide van de Zeerijp

1729-03-06

Zeerijp

 

Pieter Mennes van de Zeerijp

Nanje Rienjes van Westeremden

1729-04-03

Zeerijp

 

Hindrik Jans van de Zeerijp

Trijntien Lambers van Oosternieland

1729-04-17

Zeerijp

 

Harm Hindriks

Swaantien Derks wed: van Hindrik Koerts beide van de Zeerijp

1729-05-15

Zeerijp

gecop: den 12 Juni

Hidde Geerts

Trijnje Luirdts beide van de Zeerijp

1729-07-10

Zeerijp

gecop: den 31 Juli

Derk Klasen van Zeerijp

Anje Derks van Wittewierum

1729-11-06

Zeerijp

 

Focke Popkes van Delfzijl

Anje Klasen wed Willem Mennes van Zeerijp

1729-11-06

Zeerijp

 

Derk Bartels

Aefke Jacobs beide van Garshuisen hier gekomen omdat de predikant overleden was

 

Zeerijp

gehuwd: 1730-02-05

Derk Jans van de Zeerijp

Geertien Pieters van Enum

 

Zeerijp

gehuwd: 1730-04-16

Sijmen Harms

Jantien Pieters beide van de Zeerijp

1730-03-19

Zeerijp

gecop: op 16 April

Thomas Derks van Westeremden

Lijsbeth Melles van de Zeerijp

1730-04-09

Zeerijp

gecop: den 30 April

Jannes Klasen

Wibbiggien Allers beide van de Zeerijp

1730-04-30

Zeerijp

 

Jan Crijns van de Zeerijp

Hilke Derks vant Zand

1730-06-04

Zeerijp

 

Hindrik Pieters van de Zeerijp

Anje Hindriks van Loppersum

1730-10-22

Zeerijp

 

Sijmen Freriks van Lellens

Grietien Jans van de Zeerijp

1730-10-29

Zeerijp

gecop: den 12 9br

Hindrik Jacobs van Leermens

Geeske Klasen van Zeerijp

1731-02-25

Zeerijp

 

Eenje Harms van Loppersum

Sara Hindriks van de Zeerijp

1731-03-18

Zeerijp

 

Berend Klasen

Geeske Pieters beide van de Zeerijp

1731-04-08

Zeerijp

gecop: den 22 April

Jan Rijkels van Uithuisermeden

Anje Klasen van de Zeerijp

1731-06-17

Zeerijp

 

Pieter Berendts

Aeltijn Lucas beide van Zeerijp

1731-08-12

Zeerijp

gecop: 26 Aug

Jacob Engbers van Leermens

Cornelske Sijmens van Zeerijp

1731-08-26

Zeerijp

gecop: 9 Sept:

Nanne Arendts vant Zand

Hinderkien Reinders van Zeerijp

1731-10-14

Zeerijp

gecop: den 4 9br.

Andries Gosens

Grietien Luirdts beide van Zeerijp

1731-10-21

Zeerijp

gecop: den 11 9br

Pieter Jans van Noordbroek

Anje Klasen wed: van Derk Jurjens, meniste

1731-11-18

Zeerijp

gecop: den 9 10br

Roelf Harms van Niekerk

Geertien Jurjens van Zeerijp

1732-01-06

Zeerijp

 

Meindert Kempis van Zeerijp

Loeke Pieters van UithuiserMieden

1732-01-13

Zeerijp

gecop: den 3 Febr

Jan Pieters van UithuiserMieden

Frouke Hindriks van de Zeerijp doch omdat deze bruid tusschen het tweede en derde gebod in de kraam beviel, is zij van haar bruidegom verlaten, schoon het kind na getuigenische der nabers had angenomen. NB: heeft haar nog getrout den 13 Julius 1732 hebbende het kint in de trouwinge bij haar, so dat vrou en kint heeft angenomen

1732-01-27

Zeerijp

gecop: den 13 Julius 1732

Abraham Jacobs van Zeerijp

Siecke Pieters van Lellens

1732-02-03

Zeerijp

gecop: 24 febr:

Melle Hindriks van Zeerijp

Etien Derks van Westeremden

1732-05-11

Zeerijp

gecopul: den 31 May

Jan Cornellis van Zeerijp

Aeltijn Luirts van Stedum

1732-06-29

   

Hindrik Thomas van Leermens

Lysbeth Gerrijts Wed: van Harm Albers van Zeerijp

1732-06-29

Zeerijp

 

Jan Harms

Harmke Harms wed: van Harm Jans van Zeerijp

1732-08-10

Zeerijp

gecop: den 24 Aug

D.E. Bonno Römmelingh schoolmeester en organist in Zeerijp

Jantien Fockes van Helm

1732-09-21

Zeerijp

gecop: den 26 oct

Jan Pieters van Cantes

Diewerke Jannes van de Zeerijp

1732-10-12

Zeerijp

gecop: den 2 Nov

Engelbert Jans van Zeerijp

Martien Klasen van Loppersum

1732-10-12

Zeerijp

gecop: den 9 Nov

Pieter Jans van de Mieden in't Oldamt

Imtje? Jans wed: van Focco Cornellis van de Zeerijp

1732-10-26

Zeerijp

 

Jacob Egberts van Zeerijp

Jantien Hindriks van Garshuisen

1733-03-22

Zeerijp

 

Roelf Jacobs van Zeerijp

Tijmke Klasen van Crewert

1733-03-22

Zeerijp

 

Meerten Pieters van Zeerijp

Anje Harms vant Zand

1733-03-29

Zeerijp

 

Harm Jans

Hemke Jans beide van de Zeerijp

1733-10-16

Zeerijp

 

Pieter Tjaars van de Zeerijp

Hindrikien Meinders van Helm

1733-11-22

Zeerijp

 

Jan Boelens van Wee

Marieke Thomas wed: van Jan Geerts van Zeerijp

1733-12-06

Zeerijp

 

Jacob Tammes vant Zand

Trijnje Harms van de Zeerijp

1734-01-10

Zeerijp

 

Berend Koerts van Zeerijp

Aaltijn Jans van Helm

1734-02-28

Zeerijp

 

Jan Jansen van de Zeerijp

Geeske Fransen van het Hogesand

1734-04-04

Zeerijp

 

Arend Harms van Oosterwijtwerd

Martien Eppes van Zeerijp

1734-10-24

Zeerijp

 

Harm Freriks

Taalke Aarens beide van Zeerijp

1734-10-31

Zeerijp

 

Pieter Willems van Zand

Afke Jans Lommert van de Zeerijp

1734-10-31

Zeerijp

 

Pieter Mennens van Zeerijp

Fenje Valks van Cantes

1735-01-02

Zeerijp

gecop: den 6 Feb

Gerrijt Schates?

Hemke Luirdts beide van de Zeerijp

1735-02-20

Zeerijp

 

Jan Crijns van Zeerijp

Wellemtje Jans wed: van Harm Willems van Holwierda

1735-03-13

Zeerijp

 

Cornellijs Jacobs van Zeerijp

Martien Nannings van Loppersum

1735-04-03

Zeerijp

 

Jacob Luities

Grietien Lammers beide van Zeerijp

1735-04-03

Zeerijp

 

Derk Jans van Zeerijp

Anneke Willems van Helm

1735-05-08

Zeerijp

 

Willem Eises

Anje Pieters beide van Zeerijp

1735-05-15

Zeerijp

 

Jan Berendts van Loppersum

Wijbke Jans van Zeerijp, beide geboortig van Munsterland

1735-09-04

Zeerijp

 

Tamme Clasen van Zeerijp

Aaltijn Boelens van Uithuisen

1735-09-25

Zeerijp

 

Frerik Lammerts

Martien Meertens beide van Zeerijp

1735-11-20

Zeerijp

 

Jan Eckes van Zeerijp

Anje Sijmens wed: van Jan Immes vant Zant

1735-12-04

Zeerijp

 

Jacob Heins

Hinderina Wichers wed: van Harm Menens beide van Zeerijp

1735-12-11

Zeerijp

gecop: den 25 10 br

Hillebrand Roelfs van Zeerijp

Sara Harms van Garshuisen

1736-02-05

Zeerijp

 

Harm Luifs van Zeerijp

Freeke Jacobs van't Zand

1737-03-31

Zeerijp

 

Tobias Harmens van de Zeerijp

Anna Harmens van Sandeweer

1737-10-24

Zeerijp

 

Claes Isebrant van de Zeerijp

Sieke Harmens van Sandeweer

1737-11-10

Zeerijp

 

Ties Harmens van de Zeerijp

Martjen...

1738-02-09

Zeerijp

 

Derck Abrams van Helm

Geeske Arents van de Zeerijp

1738-03-16

Zeerijp

 

Engelbert Ton Brink van Groningen

Aeltijn Jans wed: van Jan Hindriks van de Zeerijp

1738-03-16

Zeerijp

 

Jan Geerts van Zeerijp

Anje Sijbelts wed: van Rienje Klasen van Garshuisen

1738-11-30

Zeerijp

 

Geert Willems van Onderdendam

Lukke Geerts van Zeerijp geboortig uit Munsterland

1738-12-07

Zeerijp

 

Kornelis Peters

Grietje Andreas beide van Zeerijp

1738-12-14

Zeerijp

 

Dominus Louis van Meeuwen, pred. an dese plaatse

Margareta Cock van Aduard

1738-12-21

Zeerijp

 

Harm Klasen van Zeerijp

Anje Eppes van Eenrum, met attestatie naar het Zand

1738-12-26

Zeerijp

 

Andreas Gosens van Zeerijp

Anje Jurjens wed: van Jan Geerts van Loppersum, en gecoopuleert te Loppersum

1739-01-25

Zeerijp

 

Alje Sijwerts van Usquert

Jantjen Roelefs van de Zeerijp, mennisten en met attestatie gegaan naar Usquert

1739-03-15

Zeerijp