Home

Huwelijken Zeerijp 1706 - 1723 DTB 580

Man Vrouw datum plaats opmerking

Tjaard Peters uit de Zeerijp

Trijnke Jacobs van Loppersum

1706-11-07

Zeerijp

Frerik Hindriks wed van Loppersum

Geertruid Tonnissen wed wijlen Jan Roelfs uit de Zeerijp

1707-01-02

Zeerijp

 

Frerik Janssen, soone van Jan Freriks ouderlink uit de Zeerijp

Grietje Tobias, dogter van Tobias Takens mede ouderlink in de Zeerijp

1707-01-02

Zeerijp

 

Jan Ockes uit de Zeerijp

Jantie Jaspers van Wolda uit Oostvrieslant

1707-03-20

Zeerijp

 

Simen Douwes van St. Annen ??

Lysebeth Hermans weduwe van wijlen Hindrik Claassen te Jucquert

1707-05-06

Zeerijp

 

Focke Ates van Loppersum

Corneliske Lamberts uit de Zeerijp

1707-06-23

Zeerijp

 

Hemme Tijmens geboortig van Cantes

Bieuke Berents van Oosterwijtwert

1708-09-25

Zeerijp

 

Jan Stevens van Hoogkerke

Wemel Jansen uit de Zeerijp

1708-10-14

Zeerijp

 

Frerik Jansen uit de Zeerijp

Anje Willems weduwe wijlen Jelte Jansen tot Leermens

1708-10-28

Zeerijp

 

Hindrik Jansen weduwnaar uit de Zeerijp

Tonniske Tonnissen van Oosterwijtwert

1709-03-??

Zeerijp

 

Luitjen Alberts van Loppersum

Geertien Tjarks mede van Loppersum

1710-05-08

Zeerijp

 

Jan Hermans van de Suest uit Lunenburgerland

Jantien Hindriks van ten Post

1710-05-10

Zeerijp

 

Wicher Jansen uit de Zeerijp

Dewerke Cornelis van Loppersum

1710-08-17

Zeerijp

 

Frerik Jansen weduwnaar

Remge Geerdts van Zandeweer

1711-01-12

Zeerijp

 

Jan Claassens van Godlinse

Trijnje Aares van Loppersum

1711-05-17

Zeerijp

 

Menne Berents weduwnaar uit de Zeerijp

Trijntie Balthasars van Westerembden

1711-10-18

Zeerijp

 

Frerik Hermans smit bovendijks van Loppersum weduwnaar

Corneliske Lamberts nagelaten weduwe Focke Ates uit de Zeerijp

1711-11-01

Zeerijp

 

Jan Geerdts van Woltersum

Jantien Popkes weduwe van Garsthuisen

1711-11-01

Zeerijp

 

Derk Popkes uit de Zeerijp

Lubbigje Remkes weduwe van wijlen Jan Berents tot Loppersum

1712-01-31

Zeerijp

 

Fransois Buinink pastor tot Bierum

Anna Vegters van Groningen

1712-04-24

Zeerijp

 

Jan Tammes uit de Zeerijp

Fennigje Remts van Stedum

1712-05-01

Zeerijp

 

Jan Alles weduwnaar uit de Zeerijp

Geeske Cornelis van Thesinge

1712-05-29

Zeerijp

 

Johannes Dutser sergeant

Aaltien Jansen uit de Zeerijp

1712-07-07

Zeerijp

 

Heertien Peters weduwnaar uit de Zeerijp

Geertien Jansen van 't Zand

1712-10-23

Zeerijp

 

Cornelis Jacobs uit de Zeerijp

Eenje Eeuke weduwe van wijlen Aarent Geerdts opt Zandt

1712-10-30

Zeerijp

 

Hindrik Jansen uit de Zeerijp

Tijtje Lamberts van Wirdum

1712-11-13

Zeerijp

 

Hindrik Jans Kuitee

Grietje Wessels beide van Weener

1713-03-19

Zeerijp

 

Claas Jansen weduwnaar

Anje Peters beide in de Zeerijp

1713-03-24

Zeerijp

 

De welgeboren Heer Hermannus Hesse van Weener

De welgeboren Vrouw Regina Veronica Grevink Vreivrouw van Scheffert

1713-04-23

Zeerijp

 

Jan Popkes uit de Zeerijp

Anje Jansen van Garshuisen

1713-07-30

Zeerijp

 

Wijrt Jans in de Zeerijp

Aeltien Wilricks van Wirdum

1714-02-04

Zeerijp

 

Antoni Humblot van Delfzijl

Anje Peters van de Zeerijp

1714-02-11

Zeerijp

 

Euwke Albers van Loppersum

Aeltijn Heerties van de Zeerijp

1714-03-04

Zeerijp

 

Jannes Jansen

Engeltien Reelfs beide van de Zeerijp

1714-04-02

Zeerijp

gecop: den 22 April

Harm Jansen

Foske Sijwers beide van de Zeerijp

1714-10-14

Zeerijp

gecop: den 4 9br

Baltser Jans

Geertien Jans wed Jan Willems beide van de Zeerijp

1714-10-21

Zeerijp

gecop: den 4 9br

Claas Harms

Anje Sijwers beide van de Zeerijp

1714-11-25

Zeerijp

gecop: den 30 10br

Tiark Clasen

Geeske Haikes beide van de Zeerijp

1715-03-03

Zeerijp

gecop: den 17 Martius

Pieter Roelfs van de Meede

Geertruid Tonnis wed van Frerik Hindricks van de Zeerijp

1715-05-11

Zeerijp

gecop: den 2 Junius

Harmen Hiepkens van de Zeerijp

Geertien Derks van Bierum

1715-07-14

Zeerijp

 

Claas Isebrandts

Engelje Pieters beide van de Zeerijp

1716-03-15

Zeerijp

gecop: den 5 April

Jan Takes

Sieke Jacobs wed: van Eppe Hiddes beide van Zeerijp

1716-03-15

Zeerijp

gecop: den 10 April

Hindrik Fransen van Garshuisen

Diewerke Jans van Zeerijp

1716-03-22

Zeerijp

gecop: den 19 April

Abel Tjaars

Cornelske Jans beide van Zeerijp

1716-03-29

Zeerijp

gecop: den 26 April

Pieter Geerts van Lellens

Grietien Tobias wed: van Frerik Jans van de Zeerijp

1716-04-19

Zeerijp

gecop: den 10 Maij

Boije Jacobs van Oldersom

Stijnje Eppes van de Zeerijp

1716-05-10

Zeerijp

 

Sijmen Derks van de Zeerijp

Anje Pieters van Westeremden

1716-10-25

Zeerijp

 

Duirt Derks van Bedum

Jantien Harms van de Zeerijp

1717-01-10

Zeerijp

gecop: den 31 Jan:

Jacobus Duirts van Bedum

Aechtje Harms van de Zeerijp

1717-01-10

Zeerijp

gecop: den 31 Jan:

Take Tobias van de Zeerijp

Geertien Jans van Jukwert

1717-04-10

Zeerijp

 

Frerick Jans van de Zeerijp

Grietien Jans van Loppersum

1717-09-04

Zeerijp

 

Jan Pieters

Trijntien Rielfs beide van de Zeerijp

1717-09-19

Zeerijp

gecop: den 24 8br

Derk Bartels van Leermens

Anje Reelfs van de Zeerijp

1717-10-23

Zeerijp

 

Dieter Clasen Wildebuir van Leermens

Trijntien Jans van de Zeerijp

1718-03-27

Zeerijp

 

Jacob Udes van Nieuwklooster

Mariea Tobias van de Zeerijp

1718-04-03

Zeerijp

 

Willem Jeltes van de Zeerijp

Grietien Clasen van Uithuisen

1718-04-10

Zeerijp

gecop: den 1 Maij

Jacob Scheltes van Leermens

Anje Elties wed: van Nanne Hindriks van Zeerijp

1718-12-19

Zeerijp

gecop: den 1 Jan: 1719

Tonnis Engelbers van Farmsum

Trijnje Harms van Zeerijp

1719-10-08

Zeerijp

gecop: den 12 9br

Evert Evers van Oosternieland

Trijnje Jans wed Lammert Lammerts van de Zeerijp

1720-03-24

Zeerijp

 

Coert Jans ouderlink in de Zeerijp

Hilje Wolthers van Stedum

1720-06-16

Zeerijp

gecop: den 30 dito

Engelbert Harms van Lellens

Peike Geerts van de Zeerijp

1720-07-06

Zeerijp

 

Derk Allers van Uitwierda

Anje Elties wed Jacob Scheltes van de Zeerijp

1720-09-22

Zeerijp

gecop: den 13 8br

Rieuwen Abels

Wemel Jans wed Jan Steffens beide van de Zeerijp

1720-10-20

Zeerijp

gecop: den 3 9br

Jan Geerts van Leermens

Trijnje Reelfs wed Jan Pieters van Zeerijp

1721-01-12

Zeerijp

gecop: den 2 Feb

Roelf Hindriks van de Zeerijp

Margijn Sijmens vant Zand

1721-05-04

Zeerijp

gecop: den 25 Maij

Jacob Cornellijs van Garshuisen

Anje Wierts van Zeerijp

1721-07-13

Zeerijp

 

Jacob Jansen van Stedum

Trijnje Jacobs van de Zeerijp

1721-08-10

Zeerijp

 

Jan Freriks

Geeske Cornellijs wed: Jan Alles beide van de Zeerijp

1721-08-17

Zeerijp

gecop: den 31 august

Willem Doees van Westeremden

Aefke Jans van de Zeerijp

1721-10-12

Zeerijp

gecop: den 5 9br

Reefke Jacobs van Eppenhuisen

Beertien Schates van de Zeerijp

1721-12-06

Zeerijp

menisten

Harke Reelfs van de Zeerijp

Ettien Ebbes van de Mieden

1721-12-06

Zeerijp

gecop: den 18 Jan 1722

Jan Crijns vant Zand

Heike Thies wed: van Hind: Tammes in de Zeerijp

1722-02-08

Zeerijp

menisten

Frerick Bolt

Trijnje Eises beide van de Zeerijp

1722-03-15

Zeerijp

gecop: den 29 Martius

Popke Jans van Westerembden

Grietien Mauritz van de Zeerijp

1722-03-29

Zeerijp

 

Arend Berendts van de Zeerijp

Mariea Jansen van Garshuisen

1722-08-16

Zeerijp

gecop: den 6 7br

Jan Pieters van Loppersum

Trijnje Eppes van de Zeerijp

1722-10-25

Zeerijp

 

Ede Pieters van Wirdum

Aefke Klasen van de Zeerijp

1722-10-25

Zeerijp

gecop: den 15 9br

Eltien Harms

Auke Heukes beide van de Zeerijp

1722-12-28

Zeerijp

gecop: den 10 Jan 1723

Jacob Luitiens

Grietien Geerts beide van de Zeerijp

1723-03-29

Zeerijp

gecop: den 18 April

Pieter Clasen van Loppersum

Martien Koerts van de Zeerijp

1723-04-11

Zeerijp

 

Jacob Jans van Zeerijp

Wendel Rempkes van de Meeden

1723-05-08

Zeerijp

 

Cornellijs Jans van Loppersum

Elske Hindriks van de Zeerijp

1723-10-17

Zeerijp

 
Jan Wabbes Cornelske Jans, met attestatie gekomen van Westeremden en Huisinge alwaar zij gekundigt waaren   Zeerijp gecop: 1723-11-07

Hindrik Hiepkes van de Zeerijp

Magdalena Verschuir van Groningen

1723-10-24

Zeerijp

gecop: den 7 Novemb:

Jacob Tobias

Aeltijn Jans beide van de Zeerijp

1723-10-24

Zeerijp

gecop: den 21 Novemb:

Hindrik Berends van Uithuisen

Mariea Jansen wed: van Arend Berendts van Zeerijp

1723-11-21

Zeerijp

gecop: den 5 10br

Hindrik Harms

Anje Derks wed: van Aalbartus Jansen van Westeremden

1723-12-12

Zeerijp