StamSite  
   Help 
Uitleg over de tijdlijn weergave:
 • De midden kolom toont de jaren (of periodes) van de tijdlijn. Het beginpunt is altijd iets voor de geboortedatum en het eindpunt iets na de overlijdensdatum.
 • De linker kolom toont de gebeurtenissen in het leven van de persoon.
  De gebeurtenissen die worden getoond zijn: geboorte, overlijden en huwelijk(en) van de hoofdpersoon, overlijden van de echtgenoot/e, geboorte, huwelijken en overlijden van kinderen en geboorte en overlijden van kleinkinderen.
  Geboorte, overlijden, huwelijken en overlijden van echtgenoot/e worden in dik rood weergegeven. Geboorte, huwelijk en overlijden van kinderen in groen. Geboorte en overlijden van kleinkinderen in blauw.
 • De rechter kolom toont historische gebeurtenissen die plaatsvonden in deze jaren.
Het tijdlijn menu:
 • In het bovenste gedeelte van het menu kunt U kiezen hoe de jaren worden weergegeven. Er zijn drie keuzes:
  1 - Ieder jaar wordt op een aparte regel weergegeven.
  5 - Er worden periodes van 5 jaar weergegeven voor een meer compacte weergave.
  10 - Er worden periodes van een decennium weergegeven voor een nog meer compacte weergave.
 • Als de webmaster meer dan een tijdlijn heeft ingesteld, zult U op het onderste gedeelte van het menu kunnen kiezen tussen de verschillende tijdlijnen. Bijvoorbeeld "American History", "Dutch History" enz.
 • Nadat U de gewenste stappen en/of tijdlijn heeft gekozen, druk op de "Verversen" knop onderaan het menu.


Stappen:
1 jaar
5 jaar
10 jaar

Kies tijdlijn
afrika
amerika
asie
australie
europa
joods
nederland

Abraham Gosese
LEVENS GEBEURTENISSENJAARHISTORISCHE GEBEURTENISSEN
1695-1699
1698 Portugese verdreven uit Mombasa aan de oostkust
Gedoopt 6 dec 17041700-1704
1701 Osei Tutu sticht de vrije Asante natie in West-Afrika
1705-1709
1705 Bey (legeraanvoerder) Husain ibn Ali sticht dynastie in Tunis in Noord-Afrika
1705 Kongo profetes, Dona Beatrice, sticht nieuwe religieuze cultus en helpt de burgeroorlog te beeindigen
1710-1714
1710 Dey (militair leider) wordt pasja in Algiers, beheerst het noorden van Algerije
1714 Frankrijk verovert het eiland Mauritius in de Indische Oceaan
1715-1719
1720-1724
1720 De Yoruba staat Oyo domineert nog steeds de streek ten westen van de Niger rivier in West-Afrika
1722 (tot 1723) Asante veroveren het koninkrijk van Bono-Mansu ten noorden van het bosgebied van de Akan streek van West-Afrika
1724 (tot 1734) Koning Agaja van Dahomey in West-Afrika verstoort tijdelijk de slavenhandel, die wordt vernieuwd in de jaren 1740
1725-1729
1725 De Fulani moslim geestelijke Alfa Ibrahim wordt benoemd tot commandant van de gelovigen in Futa Jalon in West-Afrika
1727 Dood van Mulai Ismail wordt gevolgd door 30 jaren van anarchie in Marokko
1730-1734
1735-1739
1740-1744
1740 De Lunda vestigen een welvarend nieuw koninkrijk
1745-1749
1746 De Mazrui dynastie in Mombasa, Oost-Afrika, wordt onafhankelijk van Oman
1750-1754
1755-1759
1755 De eerste uitbraak van pokken, meegebracht door zeemannen in Kaapstad, Zuid Afrika, verspreidt zich snel in het binnenland; het doodt vele Khoisan jagers en herders
1760-1764
1764 (tot 1777) Regering van Osei Kwadwo, Asante heerser, in West-Afrika
1765-1769
1768 (tot 1773) Schotse ontdekkingsreiziger James Bruce reist in Ethiopiƫ
1768 Ali Bey, een Mamelukken legerofficier, wordt zich heerser van Egypte
1770-1774
1770 Tukolor koninkrijk komt aan de macht in de voormalige Songhai streek van West-Afrika
1773 Ali Bey sterft een week nadat hij werd gewond in een gevecht met rebellen onder leiding van Abu'l-Dhahab
1775-1779
1777 Sidi Mohammed, heerser van Marokko (1757-1790), schaft de Christelijke slavernij af
1779 Nederlandse boeren in de Kaapkolonie in gevecht met de georganiseerde Xhosa rebellen
Datum van overlijden onbekend1780-1784
1781 Militante Tijaniyya islamitische orde opgericht in Algerije
1785-1789
1785 Omaanse heersers vestigen invloed in Zanzibar
1787 Toearegs, nomaden in de Sahara, zetten de Marokkaanse pashalik van Timboektoe af
1788 Usuman Dan Fodio, een Fulani clericus, begint heilige oorlog tegen een Hausa koning
1788 Afrikaanse Vereniging opgericht in Engeland om de binnenlanden van Afrika te verkennen