StamSite  
   Help 
Uitleg over de tijdlijn weergave:
 • De midden kolom toont de jaren (of periodes) van de tijdlijn. Het beginpunt is altijd iets voor de geboortedatum en het eindpunt iets na de overlijdensdatum.
 • De linker kolom toont de gebeurtenissen in het leven van de persoon.
  De gebeurtenissen die worden getoond zijn: geboorte, overlijden en huwelijk(en) van de hoofdpersoon, overlijden van de echtgenoot/e, geboorte, huwelijken en overlijden van kinderen en geboorte en overlijden van kleinkinderen.
  Geboorte, overlijden, huwelijken en overlijden van echtgenoot/e worden in dik rood weergegeven. Geboorte, huwelijk en overlijden van kinderen in groen. Geboorte en overlijden van kleinkinderen in blauw.
 • De rechter kolom toont historische gebeurtenissen die plaatsvonden in deze jaren.
Het tijdlijn menu:
 • In het bovenste gedeelte van het menu kunt U kiezen hoe de jaren worden weergegeven. Er zijn drie keuzes:
  1 - Ieder jaar wordt op een aparte regel weergegeven.
  5 - Er worden periodes van 5 jaar weergegeven voor een meer compacte weergave.
  10 - Er worden periodes van een decennium weergegeven voor een nog meer compacte weergave.
 • Als de webmaster meer dan een tijdlijn heeft ingesteld, zult U op het onderste gedeelte van het menu kunnen kiezen tussen de verschillende tijdlijnen. Bijvoorbeeld "American History", "Dutch History" enz.
 • Nadat U de gewenste stappen en/of tijdlijn heeft gekozen, druk op de "Verversen" knop onderaan het menu.


Stappen:
1 jaar
5 jaar
10 jaar

Kies tijdlijn
afrika
amerika
asie
australie
europa
joods
nederland

*** Privacy filter is actief, één of meer items zijn gefilterd. Log in om alle items te zien. ***
Gerardus Jacobsen
LEVENS GEBEURTENISSENJAARHISTORISCHE GEBEURTENISSEN
1685-1689
1686 Lodewijk XIV van Frankrijk annexeert officieel Madagaskar
Gedoopt 12 feb 16921690-1694
1695-1699
1698 Portugese verdreven uit Mombasa aan de oostkust
1700-1704
1701 Osei Tutu sticht de vrije Asante natie in West-Afrika
1705-1709
1705 Bey (legeraanvoerder) Husain ibn Ali sticht dynastie in Tunis in Noord-Afrika
1705 Kongo profetes, Dona Beatrice, sticht nieuwe religieuze cultus en helpt de burgeroorlog te beeindigen
1710-1714
1710 Dey (militair leider) wordt pasja in Algiers, beheerst het noorden van Algerije
1714 Frankrijk verovert het eiland Mauritius in de Indische Oceaan
1715-1719
1720-1724
1720 De Yoruba staat Oyo domineert nog steeds de streek ten westen van de Niger rivier in West-Afrika
1722 (tot 1723) Asante veroveren het koninkrijk van Bono-Mansu ten noorden van het bosgebied van de Akan streek van West-Afrika
1724 (tot 1734) Koning Agaja van Dahomey in West-Afrika verstoort tijdelijk de slavenhandel, die wordt vernieuwd in de jaren 1740
1725-1729
1725 De Fulani moslim geestelijke Alfa Ibrahim wordt benoemd tot commandant van de gelovigen in Futa Jalon in West-Afrika
1727 Dood van Mulai Ismail wordt gevolgd door 30 jaren van anarchie in Marokko
1730-1734
1735-1739
1740-1744
1740 De Lunda vestigen een welvarend nieuw koninkrijk
[53] Huwelijk zoon Nicolaus met Grietje ‎19 nov 1745
[55] Geboren kleindochter Johanna ‎± 1747
1745-1749
1746 De Mazrui dynastie in Mombasa, Oost-Afrika, wordt onafhankelijk van Oman
1750-1754
1755-1759
1755 De eerste uitbraak van pokken, meegebracht door zeemannen in Kaapstad, Zuid Afrika, verspreidt zich snel in het binnenland; het doodt vele Khoisan jagers en herders
1760-1764
1764 (tot 1777) Regering van Osei Kwadwo, Asante heerser, in West-Afrika
1765-1769
1768 (tot 1773) Schotse ontdekkingsreiziger James Bruce reist in Ethiopië
1768 Ali Bey, een Mamelukken legerofficier, wordt zich heerser van Egypte
Datum van overlijden onbekend1770-1774
1770 Tukolor koninkrijk komt aan de macht in de voormalige Songhai streek van West-Afrika
1773 Ali Bey sterft een week nadat hij werd gewond in een gevecht met rebellen onder leiding van Abu'l-Dhahab
1775-1779
1777 Sidi Mohammed, heerser van Marokko (1757-1790), schaft de Christelijke slavernij af
1779 Nederlandse boeren in de Kaapkolonie in gevecht met de georganiseerde Xhosa rebellen