StamSite  
   Help 
Uitleg over de tijdlijn weergave:
 • De midden kolom toont de jaren (of periodes) van de tijdlijn. Het beginpunt is altijd iets voor de geboortedatum en het eindpunt iets na de overlijdensdatum.
 • De linker kolom toont de gebeurtenissen in het leven van de persoon.
  De gebeurtenissen die worden getoond zijn: geboorte, overlijden en huwelijk(en) van de hoofdpersoon, overlijden van de echtgenoot/e, geboorte, huwelijken en overlijden van kinderen en geboorte en overlijden van kleinkinderen.
  Geboorte, overlijden, huwelijken en overlijden van echtgenoot/e worden in dik rood weergegeven. Geboorte, huwelijk en overlijden van kinderen in groen. Geboorte en overlijden van kleinkinderen in blauw.
 • De rechter kolom toont historische gebeurtenissen die plaatsvonden in deze jaren.
Het tijdlijn menu:
 • In het bovenste gedeelte van het menu kunt U kiezen hoe de jaren worden weergegeven. Er zijn drie keuzes:
  1 - Ieder jaar wordt op een aparte regel weergegeven.
  5 - Er worden periodes van 5 jaar weergegeven voor een meer compacte weergave.
  10 - Er worden periodes van een decennium weergegeven voor een nog meer compacte weergave.
 • Als de webmaster meer dan een tijdlijn heeft ingesteld, zult U op het onderste gedeelte van het menu kunnen kiezen tussen de verschillende tijdlijnen. Bijvoorbeeld "American History", "Dutch History" enz.
 • Nadat U de gewenste stappen en/of tijdlijn heeft gekozen, druk op de "Verversen" knop onderaan het menu.


Stappen:
1 jaar
5 jaar
10 jaar

Kies tijdlijn
afrika
amerika
asie
australie
azie
europa
joods
nederland

*** Privacy filter is actief, één of meer items zijn gefilterd. Log in om alle items te zien. ***
Arnolda Anthonisse
LEVENS GEBEURTENISSENJAARHISTORISCHE GEBEURTENISSEN
1690-1694
1690 Fransen verslaan de troepen van de Grote Alliantie bij Fleurus in Nederland
1692 Engelse en Nederlandse vloot verslaan Frankrijk op de slag van La Hogue; Franse troepen verslaan de Engelsen in de Slag bij Steenkerke in Nederland
1693 In de slag van Neerwinden in Nederland, vernietigen de Fransen het leger van de Grote Alliantie
Gedoopt 12 dec 16991695-1699
1697 Verdrag van Rijswijk ondertekend; oorlog tussen Frankrijk en de Grote Alliantie komt tot een eind
1700-1704
1701 Engeland, Oostenrijk en Nederland vormen Alliantie tegen Frankrijk
1705-1709
1710-1714
[1715-1719
1720-1724
1725-1729
1730-1734
1735-1739
1740-1744
1741 De Nederlanders protesteren tegen slechte kwaliteit van het brood
1745-1749
1745 Engeland, Oostenrijk, Saksen en Nederland vormen alliantie tegen Rusland; Franse troepen verslaan het Ango-Nederlandse leger bij Fontenoy
1747 Franse troepen verslaan het Ango-Nederlandse leger in de slag van Lauffeld; Fransen veroveren Bergen-op-Zoom. Engeland en Nederland tekenen militair verdrag
1748 Rellen breken uit in Amsterdam na een openbare executie; meer dan 200 doden
1750-1754
1755-1759
[61] Huwelijk dochter Weijmpje met Dirk Hendrik ‎07 aug 17611760-1764
[66] Overleden 21 mrt 17661765-1769
1770-1774