StamSite  
   Help 
Uitleg over de tijdlijn weergave:
 • De midden kolom toont de jaren (of periodes) van de tijdlijn. Het beginpunt is altijd iets voor de geboortedatum en het eindpunt iets na de overlijdensdatum.
 • De linker kolom toont de gebeurtenissen in het leven van de persoon.
  De gebeurtenissen die worden getoond zijn: geboorte, overlijden en huwelijk(en) van de hoofdpersoon, overlijden van de echtgenoot/e, geboorte, huwelijken en overlijden van kinderen en geboorte en overlijden van kleinkinderen.
  Geboorte, overlijden, huwelijken en overlijden van echtgenoot/e worden in dik rood weergegeven. Geboorte, huwelijk en overlijden van kinderen in groen. Geboorte en overlijden van kleinkinderen in blauw.
 • De rechter kolom toont historische gebeurtenissen die plaatsvonden in deze jaren.
Het tijdlijn menu:
 • In het bovenste gedeelte van het menu kunt U kiezen hoe de jaren worden weergegeven. Er zijn drie keuzes:
  1 - Ieder jaar wordt op een aparte regel weergegeven.
  5 - Er worden periodes van 5 jaar weergegeven voor een meer compacte weergave.
  10 - Er worden periodes van een decennium weergegeven voor een nog meer compacte weergave.
 • Als de webmaster meer dan een tijdlijn heeft ingesteld, zult U op het onderste gedeelte van het menu kunnen kiezen tussen de verschillende tijdlijnen. Bijvoorbeeld "American History", "Dutch History" enz.
 • Nadat U de gewenste stappen en/of tijdlijn heeft gekozen, druk op de "Verversen" knop onderaan het menu.


Stappen:
1 jaar
5 jaar
10 jaar

Kies tijdlijn
afrika
amerika
asie
australie
azie
europa
joods
nederland

*** Privacy filter is actief, één of meer items zijn gefilterd. Log in om alle items te zien. ***
Grietje Harkes
LEVENS GEBEURTENISSENJAARHISTORISCHE GEBEURTENISSEN
1720-1724
Datum van geboorte onbekend1725-1729
1730-1734
1735-1739
1740-1744
1741 De Nederlanders protesteren tegen slechte kwaliteit van het brood
1745-1749
1745 Engeland, Oostenrijk, Saksen en Nederland vormen alliantie tegen Rusland; Franse troepen verslaan het Ango-Nederlandse leger bij Fontenoy
1747 Franse troepen verslaan het Ango-Nederlandse leger in de slag van Lauffeld; Fransen veroveren Bergen-op-Zoom. Engeland en Nederland tekenen militair verdrag
1748 Rellen breken uit in Amsterdam na een openbare executie; meer dan 200 doden
1750-1754
1755-1759
1760-1764
1765-1769
1770-1774
1775-1779
1780-1784
1780 (tot 1783) Nederland in oorlog met Engeland
1784 Vrede van Versailles eindigt de oorlog tussen Frankrijk, Engeland, Nederland; Holland verbiedt oranje kleren
1785-1789
1788 Alliantie tussen Engeland, Pruisen, Nederland geratificeerd
1790-1794
1793 Frankrijk verklaart de oorlog aan Groot-Brittannië en Nederland; Fransen veroveren Geertruidenberg, Nederland
1795-1799
1800-1804
1801 Napoleon Bonaparte bevestigt nieuwe grondwet
Overleden 24 jun 18071805-1809
1810-1814
1814 Willem VI, prins van Oranje, wordt koning Willem I van Nederland