StamSite  


Item

Laatste update 18 mrt 2019

Aantal gezinnen 1880
Gezinnen met meeste kinderen 17 Jan Hendrik van Draanen en Neeltje Kisman
Aantal personen 5505