UNFICYP 5

Op deze pagina's laat ik wat foto's en teksten zien die betrekking hebben op de missie van de VN naar Cyprus. De groep waar ik mee werd uitgezonden, van juni tot december 2000, was de op een na laatste Nederlandse bijdrage aan de VN op Cyprus en onderdeel van
UNFICYP 5.

(United Nations Forces in Cyprus)


Nederland heeft van 9 juni 1998 tot 6 juni 2001 een compagnie ter sterkte van circa 100 man ingezet ter vervanging van een deel van een Britse regiment. De Nederlandse compagnie stond onder bevel van de Britse sectorcommandant, die op zijn beurt weer onder de Nepalese commandant van Unficyp ressorteerde. In de Britse organisatie was een Nederlandse contingentscommandant geplaatst die aan de Chef Defensiestaf rapporteerde. Voor wat betreft de medische en logistieke ondersteuning vielen de Nederlanders voornamelijk terug op de Britse en VN-faciliteiten. Drie leden van de Koninklijke Marechaussee maakten deel uit van de Force Police. Zij waren er voor nationale politiezorg voor Nederlandse eenheden.
De groep waarmee ik ging heet 11 Paluabt (de elfde pantserluchtdoelartilleriebatterij). Zij zijn bekwaam in het verdedigen tegen aanvallen vanuit de lucht, maar op Cyprus zouden ze een heel andere taak krijgen, namelijk het bewaken van een gedeelte van de bufferzone die Cyprus verdeeld houdt. Niemand mag daar zonder speciale toestemming komen en niets mag er veranderd worden aan de bestaande bebouwing. Dat bewaken zou de taak worden.
De laatste Nederlandse groep militairen, sinds 6 december 2000 op Cyprus, waren militairen van 12 Pantserluchtdoel-artillerie batterij uit Ede, een eenheid die behoort tot de 43e Gemechaniseerde Brigade. Op 6 juni 2001 werd de Nederlandse bijdrage beëindigd.
De Nederlanders werden afgelost door militairen van het Verenigd Koninkrijk.

Erik Stam, Legerpredikant, december 2001